Παρατίθεται έρευνα αγοράς που εκπόνησε το Γραφείο Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) Παρισίων για τη γαλλική αγορά τυροκομικών προϊόντων. Η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία για την εγχώρια παραγωγή και τις εξαγωγές γαλλικών τυριών, την κατανάλωση, τις εισαγωγές που πραγματοποιεί η χώρα (ανταγωνισμός), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής τυροκομικών προϊόντων. Για να διαβάσετε τις σχετικές πληροφορίες, πατήστε εδώ.