Ο Δήμος Τιράνων προχώρησε στις 4 Ιανουαρίου τ.έ. στην προκήρυξη διαγωνισμού για την παραχώρηση του τερματικού σταθμού συνδυασμένων μεταφορών των Τιράνων, με το καθεστώς της σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ).

Η σύμβαση περιλαμβάνει την λεπτομερειακή μελέτη και την κατασκευή του νέου τερματικού σταθμού δημοσίων συγκοινωνιών των Τιράνων, καθώς και την μετέπειτα συντήρηση και διαχείρισή του. Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης θα καθορισθεί από την προσφορά της νικήτριας εταιρείας και θα είναι το μέγιστο 35 έτη. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 15.477.857,31 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η αναθέτουσα αρχή θα προσφέρει στον ανάδοχο, σε μακροχρόνια βάση, ένα οικόπεδο, έκτασης 85.000 τετραγωνικών μέτρων, κατά μήκος της εθνικής οδού Τιράνων - Δυρραχίου, για την κατασκευή και εν συνεχεία λειτουργία του τερματικού σταθμού.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.app.gov.al, είναι 27 Φεβρουαρίου 2017, στις 11:00 τ.ώ. Η προσφορά, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στα αλβανικά ή στα αγγλικά. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, ύψους 2% της προβλεπόμενης αξίας του έργου ή 310.000 €.

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι διαθέσιμα, σε ηλεκτρονική μορφή, δωρεάν, στην ιστοσελίδα του Φορέα Δημοσίων Προμηθειών της Αλβανίας (Agjencia e Prokurimit Publik - APP) και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://www.app.gov.al/ep/contractnotice.aspx χρησιμοποιώντας τον αριθμό αναφοράς του διαγωνισμού (REF-64927-12-30-2016) στο πεδίο «Call Number» ή «Numri i Shpalljes», ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα. Τα πλήρη τεύχη δημοπράτησης, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης σκοπιμότητας και της προκαταρκτικής μελέτης, είναι διαθέσιμα από τον Δήμο Τιράνων, δωρεάν, κατόπιν γραπτού αιτήματος, στον κ. Genc Kojdheli (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)