Διαδικτυακή διάσκεψη για την Εφαρμοσμένη Τεχνική Νοημοσύνη (Applied Artificial
Intelligence) στις 11 Μαΐου 2020

 

Η Υπηρεσία του εξωτερικού Εμπορίου του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Επιμελητηρίου διοργανώνει διαδικτυακή διάσκεψη για την Εφαρμοσμένη Τεχνική Νοημοσύνη στις 11 Μαΐου 2020. (Virtual/on line Conference 'Applied Artificial Intelligence').

Επίσης, θέμα στη διάσκεψη θα αποτελέσουν και οι νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), με επιχειρηματικές συνομιλίες (B2Β).

Ενδιαφερόμενοι (επιχειρήσεις, φορείς, ερευνητικά κέντρα, ιδιώτες) μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή άμεσα (χωρίς καμία επιβάρυνση) έως τις 10.05.2020, μέσω της πλατφόρμας Applied Artificial Intelligence (https://aaic2020.b2match.io/)

Οι ομιλητές, οι συμμετέχοντες από Αυστρία και άλλες χώρες, καθώς και ο τρόπος εγγραφής/συμμετοχής, με πλείονες πληροφορίες, παρέχονται από παραπάνω διαδικτυακή πλατφόρμα.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βιέννη