Η  έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας Access2Markets https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content/ , η οποία αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG-Trade) για να βοηθήσει τις Ευρωπαϊκές εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις στην αναζήτηση πληροφοριών που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο, ανακοινώθηκε από το Enterprise Europe Network..

Στην πλατφόρμα αυτή, έχει επίσης εισαχθεί το περιεχόμενο από το Trade Helpdesk και από το Market Access database και είναι διαθέσιμα σε όλες τις 24 γλώσσες της Ε.Ε. επομένως και στα Ελληνικά.


Πέρα από τις βασικές πληροφορίες ανά χώρα σχετικά με τις συνθήκες που ισχύουν στις εισαγωγές και τις εξαγωγές εντός και εκτός Ε.Ε., περιέχονται στην πλατφόρμα:


• Βήμα προς βήμα οδηγοί σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
• Κανόνες καταγωγής
• Λεπτομερής πληροφόρηση για τους κανόνες καταγωγής (rules of origin)
• Επεξηγήσεις Εμπορικής Ορολογίας
• Γραφήματα με στατιστικά στοιχεία που αφορούν το εμπόριο
• Εμπορικές συμφωνίες
• Τελωνειακά καθεστώτα
• Εμπορικοί φραγμοί
• Πληροφόρηση για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
• Καλές πρακτικές και παραδείγματα


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το ενημερωτικό βίντεο σχετικά με την λειτουργία της πλατφόρμας και συγκεκριμένα για τις δυνατότητες που παρέχει στον χρήστη να εισάγει το προϊόν, την χώρα καταγωγής και την χώρα προορισμού και να λάβει πληροφόρηση σχετικά με διαδικασίες εισαγωγής, δασμούς, εμπόδια κτλ.
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196216?&lg=OR.