Από το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, ενημερωνόμαστε ότι πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη παρουσίαση του προγράμματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για το Ψηφιακό μέλλον των τουριστικών επιχειρήσεων. Για περισσότερα