Έχετε ακούσει για τον Συνήγορο Αγοράς;

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας, ο Συνήγορος της Αγοράς λειτουργεί στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών. Υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω:

  • παροχής συμβουλών επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε ξένες αγορές
  • ενημέρωσης για επιχειρηματικές ευκαιρίες
  • πληροφόρησης για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα
  • υποστήριξης στην επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από επιχειρηματικές συνεργασίες
  • απάντησης σε εξατομικευμένα ερωτήματα
  • παροχής επιχειρηματικής καθοδήγησης (business mentoring) μέσω ειδικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες: Συνηγορος Αγοράς - Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (mfa.gr)