Η έκθεση HORECA 2017, λαμβάνει χώρα στη Σαουδική Αραβία στις 27-29 Νοεμβρίου 2017. Επισυνάπτονται τα απαραίτητα ενημερωτικά στοιχεία για την συμμετοχή σας.

Greek_Pavilion_HORECA2017          HORECA-2017-SA-POSTER        Shell_Scheme_Contents_HORECA 2017      ΔΙΕΘΝΗΣ_ΕΚΘΕΣΗ_ΤΡΟΦΙΜΩΝ_HORECA_SAUDI_2017       ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ