Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τιφλίδα, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, έχει διεξάγει έρευνα αγοράς για τον αγροτικό κλάδο.