Για το ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο τομέας κατασκευών και υποδομών στη Ρουμανία μας ενημερώνει το Γραφείο Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της Ελλάδας στο Βουκουρέστι. 

Για το κείμενο της κλαδικής μελέτης πατήστε εδώ