Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στον Άγιο Παύλο (Βραζιλία) μάς ενημερώνει ότι η Bραζιλία υπέβαλε επίσημη αίτηση την 18η Μαΐου 2020 προς την Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε., περί εισδοχής της σε εν λόγω Συμφωνία (GPA, Agreement on Government Procurement, Αcordo de Compras Governamentais).

Eν λόγω αίτηση θεωρείται ιστορική, αφού εκτός από την αναγνώριση της σημασίας της Συμφωνίας GPA, είναι η πρώτη οικονομία και χώρα της περιοχής της Λατινικής Αμερικής που προχωράει σε ανάλογη κίνηση. Εξάλλου, την αίτηση αυτή είχε ενθαρρύνει ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομίας της Βραζιλίας κ. Paulo Guedes, ήδη από τον Ιανουάριο 2020, θεωρώντας πως αυτή πρόκειται να συνδράμει τόσο στην ενίσχυση της διαφάνειας των δημοσίων διαγωνισμών, όσο και στη συναφή καταπολέμηση της διαφθοράς.


Ως εκ τούτου, η Βραζιλία πρόκειται να ανοίξει την αγορά δημοσίων προμηθειών της ύψους 157 δισ. δολαρίων σε αλλοδαπές εταιρείες (6η μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως), ενώ από την άλλη πλευρά, οι βραζιλιάνικες εταιρείες θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε μία εξωτερική αγορά που αγγίζει τα 1,7 τρισ. δολάρια.


Aναφορικά με το θέμα, ο Bραζιλιάνος Mόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας στον Π.Ο.Ε Πρέσβυς κ. Alexandre Parola, που ανακοίνωσε σε τελευταίο και εν θέματι αίτηση της Κυβέρνησής του, δήλωσε πως η εξέλιξη αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της οικονομίας της Βραζιλίας που δημιουργεί τις συνθήκες για πραγματοποίηση διαφανών διαγωνισμών, ενώ παράλληλα διευρύνει τον ανταγωνισμό και διανοίγει για τις βραζιλιάνικες επιχειρήσεις τις προοπτικές πρόσβασης σε μία αγορά που έχει αξία πάνω από 1 τρις. δολάρια.


Σημειώνεται πως στη Βραζιλία παραχωρήθηκε το καθεστώς παρατηρητού στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου τον Οκτώβριο του 2017, αφού η χώρα το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επεδίωκε να εκσυγχρονίσει την οικονομία της, καθώς και να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση των δημοσίων πόρων της.


Τέλος επισημαίνεται πως η Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε είναι μία Πλειονομερής Συμφωνία (plurirateral agreement) εντός του τελευταίου, που όμως όλα τα μέλη αυτού δεν είναι μέρη της. Τρεχόντως, 48 μέλη του Π.Ο.Ε. -συμπεριλαμβανομένων των 27 Κ-Μ της Ε.Ε-. και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μέρη αυτής. Στοχεύει στο ανοιγμα της αγοράς των δημοσίων προμηθειών με τρόπο αμοιβαίο. Επίσης αποσκοπεί στο να καταστήσει τις δημόσεις προμήθειες πιο διαφανείς, καθώς και να προωθήσει την καλή διακυβέρνηση.

 

Πηγή: Πύλη Agora του ΥΠΕΞ

          Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στον αγ. Παύλο