Το Γραφείο ΟΕΥ του Μιλάνου, ενημερώνει για την έρευνα αναφορικά με την αγορά μαρμάρου στην Ιταλία.