Επικαιροποιημένη μελέτη Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης με στοιχεία του ισπανικού κλάδου ιχθυηρών, της παραγωγής, της κατανάλωσης, των πωλήσεων, του εξωτερικού εμπορίου και του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ισπανίας, εν όψει και της ευμεγέθους ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση Seafood Global Expo που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη το διάστημα 25-27 Απριλίου τ.ε.