Βρείτε εδώ κατάλογο με εταιρείες του κλάδου επεξεργασίας μετάλλων και παραγωγής εργαλείων στη Βοσνία Ερζεγοβίνη: http://komorabih.ba/wp-content/uploads/2014/09/katalog_metal_2_eng.pdf