Συμβουλές

Υπενθύμιση - Διαγωνισμός οίνου " SAKURA - Japan Women's Wine Awards"

Η Ελληνική Πρεσβεία στην Ιαπωνία υπενθυμίζει ότι για 11η συνεχή χρονιά ο διαγωνισμός οίνου " SAKURA - Japan Women's Wine Awards" θα λάβει χώρα το 2024. 

Η προθεσμία για αιτήσεις συμμετοχής λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2023. 

Περαιτέρω πληροφορίες για τις αιτήσεις, τον διαγωνισμό και τις συμμετοχές στον φετινό διαγωνισμό, μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στον παρακάτω ιστότοπο:

https://sakuraaward.com/en/index.html  καθώς και στα συνημμένα αρχεία. 

Ελληνικές Εξαγωγές Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, στην 10η θέση των κυριοτέρων εξαγωγικών προορισμών η Ρουμανία και στην 7η θέση μεταξύ των χωρών κ-μ ΕΕ.(πηγή: OEY Βουκουρεστίου)

Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα στοιχεία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και μετά από επεξεργασία του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών του ΠΣΕ, στοιχεία τα οποία αφορούν στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου τ.έ., η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 33,4 δισ. ευρώ (έναντι 35,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022), παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,9% (λόγω της υποχώρησης των εξαγωγών πετρελαιοδειδών). Παράλληλα η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες κ-μ ΕΕ, ανήλθε στο ποσό των 19,2 δισ. ευρώ (έναντι 19,3 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022), παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,5%, ενώ παράλληλα οι εξαγωγές προς κ-μ ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 57,4% των ελληνικών εξαγωγών (54,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2022).

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία και όσον αφορά στις εξαγωγές προς την Ρουμανία, έφθασαν στα 1.1160,8 εκ.Ευρώ σημειώνοντας μικρή πτώση κατά 1,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ η Ρουμανία βρίσκεται στην 10η θέση των κυριοτέρων εξαγωγικών προορισμών και στην 7η θέση μεταξύ των χωρών κ-μ ΕΕ.

Αναλυτικότερα :

ΧΩΡΕΣ                         (Αξία σε εκ.Ευρώ) Ε ξ α γ ω γ έ ς % Μεταβολή
Ιαν.-Αυγ. 2023 Ιαν.-Αυγ. 2022 23/22
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 33.393,7 35.482,6 -5,9%
Ε.Ε. (27) 19.167,7 19.273,4 -0,5%
1 Ιταλία 3.819,9 3.658,8 4,4%
2 Βουλγαρία 2.347,2 2.407,5 -2,5%
3 Γερμανία 2.333,3 2.336,5 -0,1%
4 Κύπρος 2.001,5 1.964,6 1,9%
5 Ισπανία 1.391,6 1.381,8 0,7%
6 ΗΠΑ 1.326,9 1.502,9 -11,7%
7 Γαλλία 1.298,6 1.076,7 20,6%
8 Τουρκία 1.296,8 1.499,0 -13,5%
9 Ην. Βασίλειο 1.268,6 1.480,1 -14,3%
10 Ρουμανία 1.160,8 1176,7 -1,4%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. από το ΚΕΕΜ. (Τα στοιχεία και για τα δύο έτη είναι προσωρινά)

Σημειώνουμε ότι όσον αφορά στις ετήσιες εξαγωγές προς Ρουμανία, από την ανάλυση των στατιστικών χρονοσειρών της δεκαετίας 2012-2022, προκύπτει ότι βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες καθώς, το 2012 είχαν ανέλθει στα 590,9 εκ.Ευρώ, το 2019 υπερέβησαν για πρώτη φορά το φράγμα του 1 δισ.Ευρώ, από το 2020 και εντεύθεν η άνοδος είναι αλματώδης (2021/2020 +265,4 εκ.Ευρώ, 2022/2021 +433,6 εκ.Ευρώ, 2022/2020 +699 εκ.Ευρώ), ενώ κατά το 2022 έφθασαν στο 1 δισ. 823,4 εκ. Ευρώ. Παράλληλα από το 2020 η Ρουμανία εισήλθε στον κατάλογο των 10 κυριότερων εξαγωγικών προορισμών για τα ελληνικά προϊόντα όπου και παραμένει τόσο για το 2021 όσο και για το 2022. Αναλυτικότερα :

Έτος

Αξία Εξαγωγών

(σε Ευρώ)

2012 590,9
2013 618,1
2014 654,1
2015 729,9
2016 769,1
2017 875,0
2018 969,6
2019 1.044,8
2020 1.124,4
2021 1.389,8
2022 1.823,4

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

Περαιτέρω και όσον αφορά στις ελληνικές εισαγωγές, η Ρουμανία βρίσκεται στην 19η θέση των κυριοτέρων προμηθευτριών χωρών της Ελλάδας, με σύνολο αξίας εισαγωγών στα 646,3 εκ.Ευρώ στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου τ.έ. (638,6 εκ.Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, +1,2% αύξηση), με αποτέλεσμα το ύψος του διμερούς εμπορικού ισοζυγίου να ανέλθει στα 1.804,1 εκ.Ευρώ έναντι 1.815,3 εκ.Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας ελαφρά μείωση κατά 0,6%.

ΡΩΣΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιοδική έκδοση του Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από ΜΜΕ της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2023).

ΙΤΑΛΙΑ: Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών ειδήσεων

Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΛΑΝΟΥ, ενημερώνει σχετικά με την έκδοση του ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Νοέμβριος 2023) 

Περιορισμός μικροπλαστικών - κανονισμός REACH

Από τη  Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους, ενημερωνόμαστε ότι: 

Ο κανονισμός 2023/2055/ΕΕ τροποποιεί το παράρτημα XVII του κανονισμού 1907/2006/ΕΚ - REACH  με την προσθήκη της εγγραφής 78 που αφορά τον περιορισμό των μικροσωματιδίων συνθετικών πολυμερών, γνωστό ως «περιορισμό των μικροπλαστικών». Η έναρξη εφαρμογής  του περιορισμού είναι η  17 Οκτωβρίου 2023.

Ο περιορισμός 78 εφαρμόζεται στα «μικροπλαστικά» (μικροσωματίδια συνθετικά πολυμερή) - στερεά πολυμερή που πληρούν αμφότερες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) περιέχονται σε σωματίδια και αποτελούν τουλάχιστον το 1 % κατά βάρος των εν λόγω σωματιδίων, ή σχηματίζουν συνεχή επικάλυψη επιφάνειας σε σωματίδια,

β) τουλάχιστον το 1 % κατά βάρος των σωματιδίων που αναφέρονται στο στοιχείο α) πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) όλες οι διαστάσεις των σωματιδίων είναι ίσες ή μικρότερες των 5 mm

ii) το μήκος των σωματιδίων είναι ίσο ή μικρότερο από 15 mm και ο λόγος μήκους προς διάμετρο είναι μεγαλύτερος του 3.

Από τον περιορισμό εξαιρούνται τα:

α) πολυμερή που είναι αποτέλεσμα διαδικασίας πολυμερισμού που έχει πραγματοποιηθεί στη φύση, ανεξάρτητα από τη διαδικασία με την οποία έχουν εξαχθεί, και δεν είναι χημικώς τροποποιημένες ουσίες

β) πολυμερή που είναι αποδομήσιμα* σύμφωνα με το προσάρτημα 15

γ) πολυμερή με διαλυτότητα** μεγαλύτερη από 2 g/L, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με το προσάρτημα 16

δ) πολυμερή που δεν περιέχουν άτομα άνθρακα στη χημική τους δομή.

*Στο προσάρτημα 15 του κανονισμού REACH καθορίζoνται οι κανόνες για την απόδειξη της ικανότητας αποδόμησης των πολυμερών.

**Στο προσάρτημα 16 του κανονισμού REACH ορίζονται οι επιτρεπόμενες μέθοδοι δοκιμών και οι συνθήκες δοκιμής για να αποδειχθεί ότι ένα πολυμερές είναι διαλυτό.

Ο περιορισμός των μικροπλαστικών αφορά τα μικροσωματίδια συνθετικού πολυμερούς ως ουσίες υπό καθαρή μορφή ή όταν έχουν προστεθεί, με σκοπό να προσδώσουν ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό, σε μείγματα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,01 % κατά βάρος.

Τα αντικείμενα γενικά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περιορισμού, ισχύουν όμως τα παρακάτω σχετικά με τα αντικείμενα που περιέχουν μικροπλαστικά:

  • όταν το μικροπλαστικό επικολλάται σε αντικείμενο κατά τρόπο που δεν αποκολλάται κατά τη συνήθη χρήση του {…που περιορίζονται με τεχνικά μέσα έτσι ώστε να αποτρέπεται η έκλυσή τους στο περιβάλλον όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κατά την προβλεπόμενη τελική χρήση…(παράγραφος 5α), περιορισμός 78, Παράρτημα XVII, κανονισμός REACH} τότε θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του αντικειμένου, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH θεωρείται αντικείμενο και κατά συνέπεια δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περιορισμού των μικροπλαστικών.
  • όταν το μικροπλαστικό επικολλάται σε αντικείμενο κατά τρόπο που αποκολλάται κατά τη συνήθη χρήση του, τότε θεωρείται συνδυασμός αντικειμένου και μείγματος σύμφωνα με τον κανονισμό REACH και κατά συνέπεια εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περιορισμού των μικροπλαστικών. Σε αυτή την περίπτωση ο περιορισμός εφαρμόζεται στο μείγμα των μικροπλαστικών αλλά στην πράξη αφορά όλο το αντικείμενο που το περιέχει και το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά. 

Στον περιορισμό αναφέρονται χρήσεις των μικροπλαστικών που εξαιρούνται από την εφαρμογή του όπως  χρήση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, φάρμακα, πρόσθετα τροφίμων, τρόφιμα κλπ, υποχρεώσεις των προμηθευτών για παροχή πληροφοριών, καθώς και εξαιρέσεις από την εφαρμογή του όπως τα μικροπλαστικά που ενσωματώνονται μόνιμα σε στερεή μήτρα κατά την προβλεπόμενη τελική χρήση.

Επίσης αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου προβλέπεται μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή του περιορισμού και η αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής αυτού για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων , όπως η έναρξη εφαρμογής για τα απορρυπαντικά (σύμφωνα με τον κανονισμό 648/2004/ΕΚ) καθορίζεται στις 17 Οκτωβρίου 2028, για τα βιοκτόνα (σύμφωνα με τον κανονισμό 528/2012/ΕΕ), για κοκκώδη υλικά πλήρωσης που χρησιμοποιούνται σε συνθετικές επιφάνειες αθλητικών εγκαταστάσεων στις 17 Οκτωβρίου 2031, κλπ.

Σημειώνεται ότι ο περιορισμός δεν εφαρμόζεται στα μικροσωματίδια συνθετικών πολυμερών, υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα, τα οποία είχαν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 17 Οκτωβρίου 2023.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου έχει αναρτηθεί διευκρινιστικό κείμενο σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω περιορισμού:

Commission Regulation (EU) 2023/2055 - Restriction of microplastics intentionally added to products (europa.eu)

και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (European Chemicals Agency - ECHA):

https://echa.europa.eu/el/hot-topics/microplastics

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Κροατία : Δελτίο Οικονομικής και Επιχειρηματικής Επικαιρότητας

Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ εξέδωσε Δελτίο οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας για την Κροατία. 

Γ/Εμπορικά Επιμελητήρια Εξωτερικού: Περιοδική έρευνα 2017-2023

Περιοδική έρευνα μεταξύ των μελών των γ/Εμπορικών Επιμελητηρίων Εξωτερικού για το επιχειρηματικό κλίμα και τις οικονομικές προοπτικές στις χώρες δραστηριοποίησής τους (AHK World Business Outlook – Autumn 2023)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έγκριση νομοσχεδίου σχετικά με τον παγκόσμιο ελάχιστο εταιρικό φόρο για τις πολυεθνικές στο πλαίσιο σχετικής Οδηγίας (ΕΕ) και συμφωνίας κ-μ ΟΟΣΑ

H ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ , ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ενημερώνει σχετικά με την Έγκριση νομοσχεδίου σχετικά με τον παγκόσμιο ελάχιστο εταιρικό φόρο για τις πολυεθνικές στο πλαίσιο σχετικής Οδηγίας (ΕΕ) και συμφωνίας κ-μ ΟΟΣΑ

ΛΙΒΑΝΟΣ: Προτεινόμενα μέτρα λιβανικών οικονομικών φορέων

Προτεινόμενα μέτρα λιβανικών οικονομικών φορέων για την αντιμετώπιση της κρίσης που επιφέρει ο πόλεμος στην περιοχή, στην λιβανική οικονομία, 13.11.2023


https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/85794 

Γερμανία: Εμμένει ο υψηλός πληθωρισμός

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο, Γραφείο ΟΕΥ, ενημερώνει ότι  εμμένει ο υψηλός πληθωρισμός - εκ νέου συρρίκνωση του ΑΕΠ - Αναθεώρηση ωστόσο αρχικών εκτιμήσεων περί εισόδου της οικονομίας χώρας σε τεχνική ύφεση