Συμβουλές

Ενημερωτικός οδηγός για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και (β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα

Ενημερωτικός οδηγός για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας

και (β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), έχει ενισχύσει έτι περαιτέρω το ενδιαφέρον των ελληνικών μελετητικών, τεχνικών – κατασκευαστικών εταιρειών για δραστηριοποίηση σε χώρες του εξωτερικού.


Με στόχο τη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και των προσπαθειών τους για εξεύρεση ευκαιριών δραστηριοποίησης διεθνώς, αποστέλλουμε ενημερωτικό οδηγό για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων, από τριάντα (30) χώρες, στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και της βιομηχανίας, σε όλο το φάσμα της μελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC), καθώς και (β) χρηματοδοτικά προγράμματα, εκ των οποίων θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να επωφεληθούν.


Σημειώνουμε ότι ο εν λόγω οδηγός αποτυπώνει τις προκηρύξεις διαγωνισμών για ορισμένο χρονικό διάστημα. Εταιρείες που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τακτική ενημέρωση για προκηρύξεις διαγωνισμών σε συγκεκριμένες χώρες, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τα Γραφεία ΟΕΥ στις χώρες αυτές (στοιχεία επικοινωνίας των οποίων περιλαμβάνονται στον οδηγό και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών www.agora.mfa.gr), προκειμένου να τους γνωστοποιήσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους.

Ο ενημερωτικός οδηγός έχει, επίσης, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ‘Agora’, στη διεύθυνση: Οδηγός διαγωνισμών δημοσίων έργων

Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ν. Δελχί: Μερική άρση περιορισμών στις εξαγωγές φαρμάκων από την Ινδία

Μερική άρση περιορισμών στις εξαγωγές φαρμάκων από την Ινδία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορκών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Ν. Δελχί μάς ενημερώνει για την παρακάτω εγκύκλιο: 

H Ινδική Κυβέρνηση, με Εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Εξωτερικού Εμπορίου (Directorate General of Foreign Trade - DGFT) από 6/4/2020, αποφάσισε την μερική άρση των περιορισμώντων εξαγωγών φαρμάκων και ενεργών φαρμακευτικών συστατικών.Η απόφαση, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι αποτέλεσμα σειράς έντονων διαβημάτων από τους Εμπορικούς Εταίρους της Ινδίας (Ε.Ε. , Η.Π.Α. κ.α.)

Ταυτόχρονα, η Ινδική Κυβέρνηση,μετά από πιέσεις Προέδρου των Η.Π.Α. για ’’εμπορικά αντίποινα’’ στην περίπτωση που συνεχιστεί η απαγόρευση εξαγωγών υδροξυχλωροκίνης και παρακεταμόλης, δήλωσε ότι εξετάζει την γρήγορη άρση του περιορισμού των εξαγωγών των ανωτέρω φαρμάκων, εφόσον εξασφαλιστεί η δυνατότητα κάλυψης της εγχώριας ζήτησης.


Η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής υδροξυχλωροκίνης στον κόσμο, κατασκευάζοντας το 70% της παγκόσμιας προσφοράς, σύμφωνα με την Indian PharmaceuticalAlliance (IPA).Η χώρα έχει παραγωγική ικανότητα 40 τόνων υδροξυχλωροκίνης (HCQ) κάθε μήνα.

Οι εταιρείεςIpcaLaboratories, ZydusCadilaandWallacePharmaceuticals αποτελούντους μεγαλύτερους παραγωγούς υδροξυχλωροκίνης στην Ινδία. Το φάρμακο αυτό δεν παράγεται σε αναπτυγμένα έθνη, όπως οι ΗΠΑ, λόγω της ανυπαρξίας ελονοσίας.Η Ινδία ωστόσο προμηθεύεται το ενεργό φαρμακευτικό συστατικό για την παραγωγή καπέλο υδροξυχλωροκίνηςαπό την Κίνα και σύμφωνα με τους Ινδικές φαρμακευτικές εταιρείες η τροφοδοσία τους συνεχίζεται αδιάλειπτα.

Τεχνική μελέτη της Βρετανικής κυβέρνησης για το εμπόριο με την Ε.Ε. σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας.

Τεχνική μελέτη Βρετανικής κυβέρνησης για το εμπόριο με την Ε.Ε., σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας

 

Σχετική εικόνα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Λονδίνο, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Τεχνική μελέτη Βρετανικής κυβέρνησης για το εμπόριο με την Ε.Ε.,

σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, η ελεύθερη διακίνηση αγαθών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ε.Ε. θα διακοπεί. Το Σημείωμα εστιάζει στην εξοικείωση με τις διαδικασίες εκτελωνισμού και στις αλλαγές του δασμολογικού καθεστώτος.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, σε ό, τι αφορά τις εισαγωγές από την Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο θα εφαρμόζει τη δασμολογική πολιτική που εφαρμόζει προς τρίτα κράτη, σύμφωνα με τη ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτους (MFN, κανόνες ΠΟΕ). Αντίστοιχα, η Ε.Ε. θα μεταχειρίζεται το Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτο κράτος. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώνουν τελωνειακές διασαφήσεις κατά την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων και ξεχωριστές δηλώσεις ασφάλειας και προστασίας (safety and security declarations) θα πρέπει να συμπληρώνονται από τις μεταφορικές εταιρείες. Επίσης, μπορεί να εκτελούνται τελωνειακοί έλεγχοι και να επιβάλλονται δασμοί και τέλη.

Αναλυτικότερα, οι βρετανικές εταιρείες που εισάγουν προϊόντα από την Ε.Ε. θα πρέπει:

Να κάνουν αίτηση λήψης αριθμού EORI (Economic Operator Registration and Identification number).

 Να εξακριβώσουν ότι τα συμβόλαια και τα INCOTERMS (International Terms and Conditions of Service) αντικατοπτρίζουν ότι είναι πλέον εισαγωγικές εταιρείες.

 Να αναπτύξουν διαδικασίες για την διεκπεραίωση των τελωνειακών διασαφήσεων είτε προσλαμβάνοντας κάποιον εκτελωνιστή (customs broker) είτε εναποθέτοντας την ευθύνη στον εφοδιαστή (logistics provider) ή μεταφορέα τους (freight forwarder), είτε αποκτώντας οι ίδιες το απαιτούμενο λογισμικό και πιστοποιήσεις από την Αρχή φόρων και Τελωνείων (HMRC), το οποίο θα επιφέρει χρηματικό κόστος.

 Να βρουν τη σωστή κατηγοριοποίηση (δασμολογική κλάση) και αξία των προϊόντων που θα εισάγουν, στοιχεία που θα αναγράφονται στην τελωνειακή διασάφηση.

Πιθανόν να υπάρξουν περαιτέρω απαιτήσεις (άδειες εισαγωγών και λοιπά έγγραφα) για την εισαγωγή κάποιων ειδικών αγαθών. Αντίστοιχες είναι και οι διαδικασίες και τα προαπαιτούμενα για την εξαγωγή αγαθών από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ε.Ε..

Οι μεταφορικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν δύο Δηλώσεις Ασφάλειας και Προστασίας, μία στο κράτος από όπου γίνεται η εξαγωγή (Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου - Exit Summary Declaration) και μία στο κράτος στο οποίο θα γίνει η εισαγωγή (Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου - Entry Summary Declaration).

Σε ό, τι αφορά τα προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλωσης (excise goods), παρότι το EMCS (Excise Movement Control System) θα συνεχίσει να ισχύει στο εσωτερικό του Η.Β., δεν θα έχει πλέον ισχύ στις σχέσεις μεταξύ E.E. και Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που διακινούν αυτά τα αγαθά εντός της Ε.Ε. θα πρέπει κατά την εισαγωγή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο να δηλωθούν αμέσως σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ για να εξαιρεθούν από την εν λόγω φορολογία, ειδάλλως θα πρέπει να καταβληθεί ο αναλογών ΕΦΚ. 2

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, επίσης, να αναλογιστούν κατά πόσον είναι συμφέρουσες οι τελωνειακές διαδικασίες που επιτρέπουν την άρση ή αναβολή δασμολογικών και φορολογικών χρεώσεων, όπως:

 Η αναστολή καταβολής ΦΠΑ για το διάστημα κατά το οποίο τα εμπορεύματα διατηρούνται σε τελωνειακή αποθήκη εγκεκριμένη από το HMRC. Η φορολογική επιβάρυνση θα επέλθει όταν αυτά μετακινηθούν από την αποθήκη, εκτός αν πρόκειται να επαν-εξαχθούν, στην οποία περίπτωση δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

 Η αναστολή καταβολής τελωνειακών εισφορών για το διάστημα κατά το οποίο αγαθά που προέρχονται από τρίτα κράτη μεταποιούνται σε κράτος της Ε.Ε. (καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή).

 Η άρση τελών και φόρων για εμπορεύματα “προσωρινής εισαγωγής” (δείγματα, επαγγελματικός εξοπλισμός, αγαθά που προορίζονται για πλειστηριασμό ή επίδειξη) εφόσον αυτά δεν μεταποιούνται.

 Η άρση των φόρων ή η μείωση αυτών για εξουσιοδοτημένα/εγκεκριμένα αγαθά που χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένο σκοπό εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Οι παραπάνω εξαιρέσεις παύουν να ισχύουν όταν αυτά τα αγαθά τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Συνοπτικά, κατά την εισαγωγή αγαθών από την ΕΕ, μια επιχείρηση θα πρέπει:

 Να διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI

 Να βεβαιωθεί ότι ο μεταφορέας τους έχει υποβάλει Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου (ENS)

 Να υποβάλει διασάφηση εισαγωγής στο HMRC

 Να καταβάλει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και δασμούς ή τέλη εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, εκτός εάν τα εμπορεύματα εισάγονται υπό καθεστώς αναστολής.

 Να μεριμνήσει ώστε τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης εισέλθουν αμέσως σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ. Μια επιχείρηση θα πρέπει να δηλώσει τα εμπορεύματα στο EMCS για περαιτέρω μετακίνηση μέσω ενός Εγγεγραμμένου Αποστολέα.

Αντίστοιχα, κατά την εξαγωγή αγαθών προς την ΕΕ, μια επιχείρηση θα πρέπει:

 Να διαθέτει έγκυρο αριθμό EORI

 Να υποβάλει διασάφηση εξαγωγής στο HMRC. Η διασάφηση εξαγωγής μπορεί να χρειαστεί να κατατεθεί εκ των προτέρων, ώστε να χορηγηθεί άδεια εξαγωγής πριν από την έξοδο των εμπορευμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο (η δήλωση εξαγωγής θεωρείται επίσης ως Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου - EXS)

 Να εξετάσει το ενδεχόμενο να απαιτηθεί η υποβολή αίτησης για άδεια εξαγωγής ή να παράσχουν δικαιολογητικά έγγραφα για την εξαγωγή συγκεκριμένων τύπων εμπορευμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο ή για την τήρηση των όρων του σχετικού τελωνειακού καθεστώτος εξαγωγής.

Το σύνολό της μελέτης είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο :

https://www.gov.uk/government/publications/trading-with-the-eu-if-theres-no-brexit-deal/trading-with-the-eu-if-theres-no-brexit-deal

 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ν. Δελχί: Μερική άρση περιορισμών στις εξαγωγές φαρμάκων από την Ινδία

Μερική άρση περιορισμών στις εξαγωγές φαρμάκων από την Ινδία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορκών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Ν. Δελχί μάς ενημερώνει για την παρακάτω εγκύκλιο: 

H Ινδική Κυβέρνηση, με Εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Εξωτερικού Εμπορίου (Directorate General of Foreign Trade - DGFT) από 6/4/2020, αποφάσισε την μερική άρση των περιορισμώντων εξαγωγών φαρμάκων και ενεργών φαρμακευτικών συστατικών.Η απόφαση, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι αποτέλεσμα σειράς έντονων διαβημάτων από τους Εμπορικούς Εταίρους της Ινδίας (Ε.Ε. , Η.Π.Α. κ.α.)

Ταυτόχρονα, η Ινδική Κυβέρνηση,μετά από πιέσεις Προέδρου των Η.Π.Α. για ’’εμπορικά αντίποινα’’ στην περίπτωση που συνεχιστεί η απαγόρευση εξαγωγών υδροξυχλωροκίνης και παρακεταμόλης, δήλωσε ότι εξετάζει την γρήγορη άρση του περιορισμού των εξαγωγών των ανωτέρω φαρμάκων, εφόσον εξασφαλιστεί η δυνατότητα κάλυψης της εγχώριας ζήτησης.


Η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής υδροξυχλωροκίνης στον κόσμο, κατασκευάζοντας το 70% της παγκόσμιας προσφοράς, σύμφωνα με την Indian PharmaceuticalAlliance (IPA).Η χώρα έχει παραγωγική ικανότητα 40 τόνων υδροξυχλωροκίνης (HCQ) κάθε μήνα.

Οι εταιρείεςIpcaLaboratories, ZydusCadilaandWallacePharmaceuticals αποτελούντους μεγαλύτερους παραγωγούς υδροξυχλωροκίνης στην Ινδία. Το φάρμακο αυτό δεν παράγεται σε αναπτυγμένα έθνη, όπως οι ΗΠΑ, λόγω της ανυπαρξίας ελονοσίας.Η Ινδία ωστόσο προμηθεύεται το ενεργό φαρμακευτικό συστατικό για την παραγωγή καπέλο υδροξυχλωροκίνηςαπό την Κίνα και σύμφωνα με τους Ινδικές φαρμακευτικές εταιρείες η τροφοδοσία τους συνεχίζεται αδιάλειπτα.

Συνάντηση του Αντιπροσώπου της Ταϊπέι (Taiwan) στην Ελλάδα με μέλη της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές.

Την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου συνάντηση με τον Αντιπρόσωπο (με βαθμό Πρέσβη) της Ταϊπέι στην Ελλάδα: Mr. Sherman  Kuo, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη μελλοντικής επιχειρηματικής συνεργασίας.

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων Επιμελητηρίου & ΚΕΚ πραγματοποιήθηκε από τον Δ/ντή του ΚΕΚ, κ. Καθαράκη.Στην συνάντηση παρευρέθηκε και ο βουλευτής κ. Σπύρος Δανέλλης (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ).

Τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου αντιπροσωπείας της Ταϊπέι στην Ελλάδα είναι τα παρακάτω:

TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE IN GREECE

Μαραθωνοδρόμων 57 15452 Π. Ψυχικό

Τηλ. 2106776750, 2106775122

E-mail:grc@mofa.gov.tw

Πληροφορίες για εμπορικές εκθέσεις στην Taiwan μπορούν να αναζητηθούν στο www.TaiwanTradeShows.com.tw

 

Κίνα: Νέοι Κανονισμοί στην Εξαγωγή Ιατρικού Εξοπλισμού και Αναλώσιμων από την Κίνα

Tο Γραφείο ΟΕΥ στο Πεκίνο, μάς ενημερώνει ότι από 1 Απριλίου, το Υπουργείο Εμπορίου, η Γενική Διοίκηση Τελωνείων και η Εθνική Διοίκηση Ιατρικών Προϊόντων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας επέβαλαν νέους κανονισμούς στην εξαγωγή ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων από την Κίνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς και προκειμένου να εξαχθεί ένα συναφές προϊόν από την Κίνα θα πρέπει

α) να έχει παραχθεί από μία εκ των εγκεκριμένων κινεζικών επιχειρήσεων (επισυνάπτεται μετάφραση στην αγγλική του σχετικού καταλόγου επιχειρήσεων),

β) να διαθέτει πιστοποίηση από τις αρμόδιες κινεζικές αρχές και

γ) να πληροί τις αντίστοιχες προδιαγραφές της χώρας υποδοχής.

Η σχετική ανακοίνωση (διαθέσιμη μόνο στην κινεζική γλώσσα) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κινεζικού Υπουργείου Εμπορίου: Στουςυπερσυνδέσμους που έπονται της ανακοίνωσης, είναι επίσης διαθέσιμα (και πάλι μόνο στην κινεζική) ο κατάλογος των εγκεκριμένων επιχειρήσεων, και η φόρμα που θα πρέπει να συνοδεύει τα φορτία προς εξαγωγή.

Για να δείτε τον κατάλογο των επιχειρήσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Ηρακλείου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

Αποτελέσματα Μελέτης Χαρτογράφησης Εξαγωγικής Δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νομό, από το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ

Χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις εξαγωγικές επιδόσεις των ελληνικών περιφερειών για το διάστημα 2012-2016 προκύπτουν από τη μελέτη που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ με τίτλο: «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας, ανά περιφέρεια και ανά νομό"

Διαβάστε περισσότερα: Αποτελέσματα Μελέτης Χαρτογράφησης Εξαγωγικής...

Διεθνές Επιμελητήριο: Συμπληρωματικές Ρήτρες περί Ανωτέρας Βίας

Το Διεθνές Επιμελητήριο (ICC Hels) μάς ενημερώνει για Συμπληρωματικές Ρήτρες περί Ανωτέρας Βίας και Απρόβλεπτης Μεταβολής Συνθηκών.

Τη σημαντική αυτή ενημέρωση μπορείτε να τη διαβάσετε πατώνας εδώ 

Η πορεία των Κρητικών εξαγωγών κατά το α 6μηνο του 2017

Με σημαντική διόρθωση σε σχέση με την εικόνα που παρουσίασαν κατά το α’ τρίμηνο  έκλεισε για τις Κρητικές εξαγωγές το α’ 6μηνο του 2017. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, η μείωση ανέρχεται σε 2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, με τη συνολική αξία των εξαγωγών της Κρήτης να αγγίζει τα 252 εκ. ευρώ, έναντι των 257 εκ. ευρώ το περυσινό αντίστοιχο διάστημα. Υπενθυμίζουμε ότι η μείωση κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017 είχε ξεπεράσει το 7%.

Κλάδοι

Ο κλάδος των Τροφίμων και Ποτών, ο οποίος αποτελεί το 60% του συνόλου των Κρητικών εξαγωγών με 152 εκ. ευρώ, παρουσιάζει μείωση ίση με 7,3%.  Ο κλάδος των Χημικών και Πλαστικών έρχεται δεύτερος, με μερίδιο περίπου 34% επί του συνόλου των εξαγωγών της Κρήτης και αύξηση της τάξεως του 12,6%. Το υπόλοιπο ποσοστό του συνόλου των Κρητικών εξαγωγών καταλαμβάνουν οι λοιποί κλάδοι, όπως οι Μηχανές & Συσκευές, η Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση, τα Δομικά Υλικά, η Λαϊκή Τέχνη κ.α.

http://www.crete-exporters.com/wp-content/uploads/2017/09/2017.pin_.1-300x151.jpg 300w" sizes="(max-width: 489px) 100vw, 489px" style="margin: 5px auto; padding: 0px; border-color: rgb(230, 230, 230); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; display: block;">

Στον αγροδιατροφικό τομέα, το ελαιόλαδο, το οποίο  αποτελεί το 65,5% των εξαγωγών του συγκεκριμένου κλάδου και το 39,5% στο σύνολο των εξαγωγών της Κρήτης, παρουσίασε μείωση ίση με 9,5%, φτάνοντας τα 99,6 εκ. ευρώ έναντι των 110 εκ. ευρώ κατά το α’ 6μηνο του 2016.

Ακολουθούν τα κηπευτικά, με μείωση της τάξεως του 37,5%, τα οποία μαζί με το ελαιόλαδο αποτελούν περίπου το 90,7% των εξαγωγών του κλάδου των Τροφίμων και Ποτών, τα ψάρια & θαλασσινά με μείωση 35,3% και τα φρούτα, με μείωση 58,5%.

http://www.crete-exporters.com/wp-content/uploads/2017/09/fb.2017-300x223.jpg 300w, http://www.crete-exporters.com/wp-content/uploads/2017/09/fb.2017-768x570.jpg 768w" sizes="(max-width: 836px) 100vw, 836px" style="margin: 5px auto; padding: 0px; border-color: rgb(230, 230, 230); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; display: block;">

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις κυριότερες αγορές ελαιολάδου και κηπευτικών για την εξεταζόμενη περίοδο (δεν περιλαμβάνεται ο εφοδιασμός πλοίων σε Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες).

http://www.crete-exporters.com/wp-content/uploads/2017/09/2017.pin_.2-300x142.jpg 300w" sizes="(max-width: 732px) 100vw, 732px" style="margin: 5px auto; padding: 0px; border-color: rgb(230, 230, 230); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; display: block;">

Επίσης, μείωση παρουσιάζουν οι κλάδοι των Μηχανών & Συσκευών (-27,3%) και της Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης (-54,8%).

Αγορές

Όσον αφορά στις αγορές, πρώτη έρχεται η Ιταλία, με μερίδιο 24,5%, ακολουθεί η Γερμανία με μερίδιο 18%, τρίτη η Γαλλία, με μερίδιο 4,9%, τέταρτη η Ισπανία, με μερίδιο 4,8% και πέμπτη η Αυστρία, με μερίδιο 4,7%. Τη δεκάδα των σημαντικότερων αγοραστών των Κρητικών προϊόντων συμπληρώνουν οι Η.Π.Α. (μερίδιο 4,6%), η Ολλανδία (3,7%), η Ρουμανία (3%), η Πολωνία και το Ην. Βασίλειο (2,9%).

http://www.crete-exporters.com/wp-content/uploads/2017/09/2017.pin_.3-300x175.jpg 300w" sizes="(max-width: 578px) 100vw, 578px" style="margin: 5px auto; padding: 0px; border-color: rgb(230, 230, 230); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; display: block;">

Για τον κλάδο των Τροφίμων & Ποτών, τους κυριότερους αγοραστές αποτελούν η Ιταλία με μερίδιο 36,2%, η Γερμανία με 20,3%, η Αυστρία με 6% και ακολουθούν η Ισπανία με 5,5%, οι Η.Π.Α. με 5,4%, η Ρουμανία με 3,7%, η Βουλγαρία με 3,2% και ακολουθούν η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τσεχία με μικρότερα ποσοστά.

Όσον αφορά στις Τρίτες Χώρες, αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές προς το Μεξικό (+18,5%), τον Καναδά (+15,5%), την Κίνα (+21%) και τη Δημοκρατία Ν. Αφρικής (+250%). Αντίθετα, μείωση παρουσιάστηκε στις εξαγωγές προς τις Η.Π.Α. (-11,5%), την Αίγυπτο (-13,3%), το Μαρόκο (-29,4%) και την Αυστραλία (-26%), ενώ σταθερές παραμένουν οι εξαγωγές προς Ιαπωνία και Λίβανο.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΚ, κος Καλαμπόκης, δήλωσε: «Παρά τα προβλήματα που διαφαίνονταν στην αρχή της χρονιάς, η ψαλίδα έκλεισε και πιστεύουμε πως στο τέλος του έτους δε θα έχουμε απώλεια για τις Κρητικές εξαγωγές. Οι εξαγωγείς για άλλη μια φορά αποδεικνύουν ότι μέσα στα χρόνια της κρίσης έχουν ξεπεράσει πολλές από τις δυσκολίες και αναμένουν από την πλευρά της πολιτείας την επίλυση χρόνιων προβλημάτων που θα δώσουν μια περαιτέρω ώθηση, όχι μόνο στην τοπική οικονομία, αλλά και στην πολυπόθητη ανάπτυξη».

Πηγή: Σύνδεσμος εξαγωγέων Κρήτης

Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ)

Η Α.Α.Δ.Ε. μάς ενημερώνει αναλυτικά για την άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα καθώς και για τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

 

Η άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ – Authorised Economic Operator) απευθύνεται σε οικονομικούς φορείς οι οποίοι, στο πλαίσιο των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, διενεργούν συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία.

Οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς θεωρούνται αξιόπιστοι επιχειρηματικοί εταίροι στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα. Η αξιοπιστία τους αυτή πιστοποιείται από τις τελωνειακές Αρχές με τη χορήγηση της άδειας ΑΕΟ, η οποία προϋποθέτει αλλά και συνεπάγεται τη στενή συνεργασία των οικονομικών φορέων με τα Τελωνεία και τελικά, της ανάληψης εκ μέρους τους σημαντικού μέρους της ευθύνης των Τελωνείων, τόσο ως προς τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων, όσο και ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία και ασφάλεια των πολιτών.

Ως αντάλλαγμα, οι τελωνειακές Αρχές παρέχουν στους Εγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς σημαντικά οφέλη, τα οποία αφορούν στην ευκολότερη και άμεση πρόσβασή τους στις τελωνειακές απλουστεύσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών τους συναλλαγών, στην άμεση αποδέσμευση οικονομικών πόρων μέσω της μείωσης των εγγυήσεων στο πλαίσιο χρήσης συγκεκριμένων τελωνειακών καθεστώτων και διαδικασιών, στη διεθνή αναγνώρισή τους μέσω των συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης ΑΕΟ που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες, καθώς και στην αναγνωρισιμότητα της αξιοπιστίας τους σε διεθνές επίπεδο, μέσω του δικαιώματος χρήσης του λογότυπου ΑΕΟ, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της σχέσης τους σε σχέση με το άνοιγμα νέων αγορών και των εύρεση νέων πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τα ακόλουθα:

Πληροφορίες για τον Εγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα από την Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία

Το Πρόγραμμα του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα από την Ευραπαϊκή Ένωση

Observatory of economic complexity - Το παρατηρητήριο της οικονομικής σύνθεσης των χωρών

Στην ιστοσελίδα Observatory of economic complexity μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλες τις χώρες του κόσμου: προϊόντα που εισάγουν και εξάγουν, ΑΕΠ κλπ. Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει σε οικονομικές πληροφορίες ανά χώρα ή/και προϊόν πηγαίνοντας στην αναζήτηση (μεγεθυντικός φακός).

Ο ιστότοπος αποτελεί μια ηλεκτρονική πηγή πληροφοριών για το διεθνές εμπόριο και τους οικονομικούς δείκτες τους οποίους παρουσιάζει με απεικονίσεις κα γραφήματα χωρών και προϊόντων.