Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Γερμανία , Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνο, ενημερώνουν για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας της Γερμανίας που περιλαμβάνουν περικοπές χιλίαδων θέσεων εργασίας.Περισσότερα