Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ, Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων , ΜΙΛΑΝΟ έχει συντάξει Έκθεση αναφορικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση