Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, Γραφείο ΟΕΥ, ενημερώνει για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό European Cybersecurity Competence Centre and Network/ECCC με έδρα το
Βουκουρέστι και το γεγονός ότι υπάρχουν ευκαιρίες συμμετοχής-χρηματοδότησης προγραμμάτων (και) για ελληνικές Επιχειρήσεις-Φορείς. Περισσότερα