Η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank σε αυτό το Δελτίο κάνει αναφορά στη

«Bιωσιμότητα Δημοσίου Χρέους: Πληθωρισμός, Επιτόκια και Γεωπολιτική Αβεβαιότητα» Περισσότερες πληροφορίες εδώ