Συμβουλές

ΚΙΝΑ: Πορεία Διμερούς Εμπορίου Ελλάδας - Ηπειρωτικής Κίνας / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Σαγκάη

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Σαγκάη μάς ενημερώνει για την πορεία Διμερούς Εμπορίου Ελλάδας - Ηπειρωτικής Κίνας. Αναφέρουν τα ακόλουθα:

Α. Γενικά

            Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η αξία των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Ηπειρωτική Κίνα, το 2021, παρουσίασε κάμψη 16,2%, σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε σε € 715.4 εκ., έναντι € 853.2 εκ., το προηγούμενο έτος.

            Αντίθετα, η αξία των ελληνικών εισαγωγών προϊόντων προέλευσης Ηπειρωτικής Κίνας αυξήθηκε κατά 33,8% και διαμορφώθηκε σε € 5,0 δισ., έναντι € 3,7 δισ., το 2020.

            Οι ανωτέρω εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας του διμερούς ελληνο-κινεζικού εμπορίου κατά 24,6% (ή κατά € 1,1 δισ.) και την κατά 48,1% (ή κατά € 1,4 δισ.) αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας μας (€ -4,3 δισ.).

            Παρατίθεται πίνακας με την πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ηπειρωτικής Κίνας, κατά την πενταετία 2017-2021:

  2017 2018 2019 2020 2021

Μεταβολή

2018-2017

Μεταβολή

2019-2018

Μεταβολή

2020-2019

Μεταβολή

2021-2020

  εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € % % % %
Ελληνικές εξαγωγές 472,6 902,3 892,5 854,8 715,4 90,9 -1,1 -4,2 -16,2
Ελληνικές εισαγωγές 2.713,4 3.598,8 4.061,3 3.742,9 5.009,3 32,6 12,9 -7,8 33,8
Όγκος εμπορίου 3.186,0 4.501,2 4.953,7 4.597,7 5.724,7 41,3 10,1 -7,2 24,6
Εμπορικό έλλειμμα -2.240,8 -2.696,5 -3.168,8 -2.850,4 -4.293,8 20,3 17,5 -10,0 48,1

 Β. Ελληνικές εξαγωγές στην Ηπειρωτική Κίνα.

            Όπως προαναφέρθηκε, η αξία των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων παρουσίασε κάμψη 16,2% και διαμορφώθηκε σε € 715,4 εκ.

            Όμως, σημειώνεται ότι, σημαντικό ρόλο στην παρατηρούμενη κάμψη (€ 137,8 εκ.) φαίνεται να διαδραματίζει η κάμψη της αξίας των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών (€ 166,6 εκ.), η οποία συνδέεται άμεσα με τον αυστηρό περιορισμό των αεροπορικών πτήσεων Αθήνα-Πεκίνο, ο οποίος επεβλήθη από τις κινεζικές Αρχές, στο πλαίσιο των προσπαθειών ελέγχου και περιορισμού της διασποράς της πανδημίας COVID-19. Μάλιστα, αν εξετάσουμε τις ελληνικές εξαγωγές πλην πετρελαιοειδών (HS Code: 2710), διαπιστώνουμε ότι καταγράφεται μικρή αύξηση, ύψους 6,9%, σε σχέση με το 2020.

Οι ελληνικές εξαγωγές εξακολουθούν να έχουν έντονα συγκεντρωτικό χαρακτήρα, καθώς οι πέντε (5) πρώτες κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων συνεχίζουν να καλύπτουν άνω του 80% του συνόλου. Τούτο σημαίνει ότι, οι ελληνικές εξαγωγές είναι ευάλωτες σε πιέσεις και διακυμάνσεις της ζήτησης των συγκεκριμένων ομάδων προϊόντων.

            Ειδικότερα, την πρώτη θέση εξακολουθούν να καταλαμβάνουν οι εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων (HS Code: 2710), οι οποίες, ως προανεφέρθη, σημείωσαν σημαντική κάμψη 38,4% σε πραγματικά (€ 267,0 εκ., έναντι € 497,6 εκ. το 2020), όσο και σε σχετικά μεγέθη (μείωση του μεριδίου τους κατά πλέον των δεκατριών ποσοστιαίων μονάδων). Ακολουθούν οι εξαγωγές μαρμάρου (HS Code: 2515), οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση 27,1% σε σχέση με το 2020 (€ 174,4 εκ., έναντι € 137,1 εκ., το 2020) ενώ, παράλληλα, το μερίδιό τους αυξάνεται κατά περισσότερο από 8 ποσοστιαίες μονάδες. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το πρώτο έτος ανάκαμψης της αξίας των εν λόγω ελληνικών εξαγωγών στην Ηπειρωτική Κίνα, μετά από μία διετία καθοδικής πορείας. Στην τρίτη θέση κατατάσσονται οι εξαγωγές μηχανών φυγοκέντρισης (HS Code: 8421), η αξία των οποίων, όμως, μειώνεται κατά 13,8% (€ 50,4 εκ., έναντι € 58,5 εκ., το 2020), μετά από μια τετραετία συνεχούς και εξαιρετικά δυναμικής αύξησης (2017-2020). Την τέταρτη θέση καταλαμβάνουν τα μεταλλεύματα/εμπλουτίσματα πολύτιμων μετάλλων (HS Code: 2616), η αξία των οποίων, όμως, μειώνεται κατά 38,5% (€ 49,0 εκ., έναντι € 79,7 εκ., το 2020), μετά από μία τριετή πορεία ανόδου (2018-2020).         Τέλος, στην πέμπτη θέση των ελληνικών εξαγωγών στην Ηπειρωτική Κίνα κατατάσσεται μία εξαιρετικής δυναμικής ομάδα προϊόντων, τα φάρμακα (HS Code: 3004), των οποίων η αξία συνεχίζει να αυξάνεται κατά πέμπτο συνεχές έτος και διαμορφώθηκε σε € 34,7 εκ., έναντι € 32,8 εκ., το 2020 (αύξηση 6,6%). Σημειώνεται ότι, κατά την περίοδο 2017-2021, η αξία των ελληνικών εξαγωγών φαρμάκων στην Ηπειρωτική Κίνα έχει υπερπενταπλασιασθεί.

            Πλην τούτων, την πρώτη δεκάδα ομάδων ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στην Ηπειρωτική Κίνα συμπληρώνουν οι στροβιλοκινητήρες (HS Code: 8411), ο ορός γάλακτος (HS Code: 0404), ο οποίος εμφανίσθηκε στον κατάλογο των ελληνικών εξαγωγών, μόλις το 2020, και παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση (436,7%), τα λοιπά προϊόντα (HS Code: 99SS), τα απορρίμματα & θραύσματα χαλκού (HS Code: 7404), η αξία των οποίων εκτινάσσεται στα € 8,8 εκ., έναντι μόλις € 126.159, το 2020, και τα εξαρτήματα κινητήρων εσωτερικής καύσης (HS Code: 8409).

            Συγκρατείται, τέλος, η ιδιαίτερη ανάπτυξη των εξαγωγών κατασκευών και μερών κατασκευών (HS Code: 7308), ξυραφιών (HS Code: 8212), χημικών συνδετικών υλικών (HS Code: 3824) και μηχανών εκτύπωσης (HS Code: 8443).

  Γ. Ελληνικές εισαγωγές από την Ηπειρωτική Κίνα.

            Ως προελέχθη, η αξία των ελληνικών εισαγωγών προϊόντων προέλευσης Ηπειρωτικής Κίνας, το 2021, αυξήθηκε κατά 33,8%, σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε σε € 5,0 δισ. έναντι € 3,7 δισ. το προηγούμενο έτος.

            Στην πρώτη θέση εξακολουθούν να κατατάσσονται οι εισαγωγές ηλεκτρονικών υπολογιστών (HS Code: 8471), οι οποίες όμως παρουσίασαν κάμψη 13,1% και διαμορφώθηκαν σε € 442,7 εκ. έναντι € 509,2 εκ., το 2020. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το τρίτο συνεχές έτος μείωσης της αξίας των εν λόγω ελληνικών εισαγωγών, μετά την σημαντική της αύξηση, το 2018, με συνέπεια, κατά τη τριετία 2019-2021, να έχει σημειωθεί συνολική κάμψη ύψους 23,5%. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν και πάλι οι εισαγωγές ηλεκτρικών διατάξεων με ημιαγωγό (HS Code: 8541), η αξία των οποίων σχεδόν διπλασιάσθηκε και διαμορφώθηκε σε € 382,0 εκ., έναντι € 196,1 εκ., το 2020. Σημειώνεται δε ότι, κατά την πενταετία 2017-2021, η αξία των ελληνικών εισαγωγών των ως άνω προϊόντων αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 5.858,2%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι εισαγωγές τηλεφωνικών συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας (HS Code: 8517), η αξία των οποίων παρουσιάζει αύξηση 27,3% και διαμορφώνεται σε € 174,8 εκ., έναντι € 137,3 εκ., το 2020. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το τρίτο συνεχές έτος κατά το οποίο αυξάνεται η αξία των ως άνω ελληνικών εξαγωγών. Στην τέταρτη θέση κατατάσσονται οι εισαγωγές συσκευών κλιματισμού, η αξία των οποίων παρουσιάζει αύξηση ύψους 29,3% και διαμορφώνεται σε € 135,7 εκ., έναντι € 104,8 εκ., το 2020. Τέλος, την πέμπτη θέση καταλαμβάνουν οι εισαγωγές συσκευών φωτισμού (HS Code: 94052), η αξία των οποίων σημειώνει αύξηση 50,0% και διαμορφώνεται σε € 97,5 εκ., έναντι € 65,0 εκ., το προηγούμενο έτος.

            Την πρώτη δεκάδα των ελληνικών εισαγωγών από την Ηπειρωτική Κίνα συμπληρώνουν τα παιχνίδια (HS Code: 9503), τα διαγνωστικά τεστ για την COVID-19 (HS Code: 3002), η αξία των οποίων, ως αναμενόταν, παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση (+5.546,3%), τα μπαούλα & βαλίτσες (HS Code: 4202), τα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες (HS Code: 3926) και τα υποδήματα (HS Code: 6402).

            Τέλος, σημειώνεται η εντυπωσιακή αύξηση των ελληνικών εισαγωγών αντιδραστηρίων για την διάγνωση του SARS-COV-2 (HS Code: 3822), η αξία των οποίων αυξήθηκε κατά 783,0% και διαμορφώθηκε σε € 78,0 εκ., των συσκευασιών από χαρτόνι (HS Code: 4819), η αξία των οποίων αυξήθηκε κατά 492,5% και διαμορφώθηκε σε  € 68,4 εκ., και των υφασμάτων από συνθετικές ίνες (HS Code: 5407), η αξία των οποίων αυξήθηκε κατά 125,9% και διαμορφώθηκε σε € 60,5 εκ.

Για να δείτε τον σχετικό πίνακα εδώ.

 

ΛΙΒΑΝΟΣ: Ετήσια Έκθεση για το 2021 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Βηρυτό

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Βηρυτό μάς αποστέλλει την Ετήσια Έκθεση για τη χώρα του Λιβάνου για το έτος 2021.

Για περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Καταληκτική προθεσμία 31/05/2022 για Φυτοϋγειονομική Πιστοποίηση για εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων 2022-2023 προς Κίνα, Ταϋλάνδη και Ν. Κορέα / Πηγή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Φυτοϋγειονομική Πιστοποίηση για την εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων κατά την επικείμενη εξαγωγική περίοδο 2022-2023, Α) Στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας Β) στο Βασίλειο της Ταϊλάνδης και Γ) στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Νότια Κορέα) –


Ενημέρωση ενδιαφερομένων εξαγωγέων - Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων 31η Μάϊου 2022.


Όπως μάς ενημερώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Δ/νση Γεωργίας - Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής - Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)  η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την φυτοϋγειονομική πιστοποίηση των εξαγωγέων που προτίθενται να εξάγουν νωπούς καρπούς ακτινιδίων: α) στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (Υ.Α. 5540/149383-2020 (Β’2396), β) στο Βασίλειο της Ταϊλάνδης (Υ.Α.5539/149381-2020 (Β’2373), και γ) στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Ν. Κορέας-Υ.Α. 5543/149527-2020 (Β’ 2372) κατά την επικείμενη εξαγωγική περίοδο 2022-2023, είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες Υ.Α. όπως αναφέρονται παραπάνω, η 31η Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία της φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης (αίτηση-έλεγχος κ.α.) επαναλαμβάνεται κάθε έτος και είναι ξεχωριστή για κάθε μία από τις παραπάνω χώρες. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά της, υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες

ΙΡΑΚ: Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία του Ιράκ και της Περιφέρειας Κουρδικού Ιράκ / Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ερμπίλ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Ερμπίλ μάς ενημερώνει για 

  • την ετήσια Έκθεση για την Οικονομία του Ιράκ και της Περιφέρειας του Κουρδικού Ιράκ καθώς επίσης και για την Ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας Ιράκ (για περισσότερες λεπτομέρειες εδώ)
  • τον Επιχειρηματικό Οδηγό 2022 για το Ιράκ (για περισσότερες λεπτομέρειες εδώ).

Διευκρινίσεις αναφορικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με Περιοριστικά Μέτρα λόγω Ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία / Πηγή: ΑΑΔΕ

Αναφορικά με απαγορεύσεις και περιορισμούς στην πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 300 EUR ανά είδος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Ρωσία: 4η Δέσμη Κυρώσεων ΕΕ - Επιπτώσεις / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Μόσχα

Ενημερωτικό σημείωμα για εκτιμήσεις περί άμεσων επιπτώσεων 4ης δέσμης κυρώσεων ΕΕ σε διμερές εμπόριο Ελλάδος-Ρωσίας. Συμπεριλαμβάνεται πίνακας με τους ΚΑΔ που επηρεάζονται στο πλαίσιο του διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Ρωσίας. 

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μόσχα

Ρωσία - Μόσχα: Αναζήτηση Ελλήνων επενδυτών σε Τουριστική Επένδυση στην περιοχή Βλαδιβοστόκ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Μόσχας μας ενημερώνει για επενδυτική πρόταση που αφορά στην ανάπτυξη ξενοδοχειακού και ψυχαγωγικού συγκροτήματος στην περιοχή Shigino (νήσος Russky) στο Βλαδιβοστόκ (Ανατολική Ρωσία).

Πέραν της τουριστικής επένδυσης θα υπάρξει επένδυση καύσης απορριμμάτων.

Παρατίθεται σχετικό φωτογραφικό υλικό της περιοχής: https://disk.yandex.ru/a/eLpErOKk4plnwA, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας:

Βαλέρι Σαντόβνιτσι

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. // Tel.: +7(924)338-04-32

Τουρκία: Ετήσια Έκθεση 2021 για την Τουρκική Οικονομία και Διμερείς Εμπορικές & Οικονομικές Σχέσεις / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στην Άγκυρα

Την ετήσια έκθεση 2021 για την Τουρκική Οικονομία και για τις Διμερείς Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις Τουρκίας - Ελλάδας μάς αποστέλλει το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στην Άγκυρα.

Στην Έκθεση συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για τους οικονομικούς δείκτες, το επιχειρηματικό περιβάλλον της Τουρκίας και παρουσιάζονται αναλυτικά οι διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

 

 

 

Ιαπωνία: Διαδικασία εισόδου για επιχειρηματίες στη χώρα / πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ Τόκυο

Το Γραφείο Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Ελλάδας στο Τόκυο μας ενημερώνει για τη διαδικασία έκδοσης βίζας για επιχειρηματίες που θέλουν να μεταβούν στην Ιαπωνία για επαγγελματικούς λόγους. Η διαδικασία έχει ως εξής:

1) Ο οργανισμός υποδοχής που θα εδρεύει στην Ιαπωνία (π.χ. κάποια ιαπωνική εταιρεία που έχει απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους ή η Πρεσβεία της Ελλάδος) υποβάλει σχετική αίτηση μέσω του συστήματος “ERFS” του ιαπωνικού Υπουργείου Υγείας (https://entry.hco.mhlw.go.jp/ ).

2) Αφότου γίνει η αίτηση και εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό, αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να το προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα (αίτηση για βίζα, φωτογραφία που θα συνοδεύει την αίτηση, διαβατήριο) για την έκδοση βίζας, στην Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Αθήνα. Παραθέτουμε το link του ιαπωνικού ΥΠΕΞ όπου βρίσκεται η φόρμα αίτησης για βίζα:

https://www.mofa.go.jp/files/000124525.pdf

Κατόπιν έκδοσης της βίζας, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. 72 ώρες πριν την ώρα αναχώρησης της πτήσης, θα πρέπει να υποβληθούν σε PCR τεστ.

2. Όσοι έχουν κάνει και την τρίτη δόση εμβολιασμού (Moderna ή Pfizer) δεν υποβάλλονται σε καραντίνα.

3. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κάνει μόνο τις δύο δόσεις (τα εμβόλια που αναγνωρίζει η Ιαπωνία είναι, Pfizer, Moderna, AstraZeneca και Janssen), υποβάλλονται σε 3μερη καραντίνα και την 3η ημέρα πρέπει υποβληθούν σε PCR τεστ σε πιστοποιημένα κέντρα (https://teachme.jp/111284/manuals/15029594 ) .

Για όσους έχουν εμβολιαστεί, είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό εμβολιασμού από επίσημο κρατικό φορέα, στο οποίο θα αναγράφονται στα αγγλικά, το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το όνομα/κατασκευαστής του εμβολίου, η ημερομηνία εμβολιασμού και ο αριθμός των δόσεων.   

Να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν έως και την τρέχουσα περίοδο και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση τόσο εντός όσο και εκτός της Ιαπωνίας.

Κιργιζία: Επενδυτικά Έργα στον τομέα της κατοικίας

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας στη Μόσχα, αποστέλλει παρουσίαση αναφορικά με επενδυτικά προγράμματα και χρηματοδοτικό πλαίσιο των στεγαστικών προγραμμάτων της Κιργιζίας.

Περιοριστικά μέτρα στο εμπόριο Ε.Ε. - Ρωσικής Ομοσπονδίας/Λευκορωσίας & Ρωσικά αντίμετρα

Α. Κυρώσεις Ε.Ε. σε βάρος Ρωσικής Ομοσπονδίας και Λευκορωσίας

Η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει τέσσερις, μέχρι στιγμής, δέσμες κυρώσεων σε βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ατομικές και τομεακές), οι οποίες κατατάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες:

I. Ατομικές κυρώσεις:

1.οι κυρώσεις αφορούν σε απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων (visa ban) και δέσμευση οικονομικών πόρων (asset freeze). Στις κυρώσεις που ήταν σε ισχύ από το 2014 (λόγω της προσάρτησης της Κριμαίας από τη ΡΟ), προστέθηκαν περίπου 500 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Ρώσος Πρόεδρος Vladimir Putin και ο Ρ/ΥΠΕΞ Sergey Lavrov. Συνολικά, τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ ισχύουν πλέον για 862 φυσικά πρόσωπα και 53 οντότητες.

II. Τομεακές κυρώσεις:

1.Χρηματοπιστωτικός τομέας: ◦Απαγόρευση πρόσβασης ρωσικής κυβέρνησης σε κεφάλαια, χρηματαγορές και συναφείς υπηρεσίες στην επικράτεια των κ-μ. Στην απαγόρευση περιλαμβάνονται με σαφήνεια και τα περιουσιακά κρυπτοστοιχεία.
◦Δέσμευση των κεφαλαίων της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ε.Ε. και απαγόρευση συναλλαγών σχετιζόμενων με διαχείριση αποθεματικού και στοιχείων ενεργητικού.
◦Απαγόρευση χρηματοδότησης ρωσικών κρατικών επιχειρήσεων στους τομείς της αεροναυπηγικής, ναυπηγικής, αυτοκινητοβιομηχανίας, υποδομών.
◦Απαγόρευση συμμετοχής σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από το ρωσικό Direct Investment Fund.
◦Απαγόρευση συναλλαγών με 5 ρωσικές τράπεζες (Bank Rossiya, Alfa Bank, Bank Otkritie, Promsvyazbank, VEB).
◦Αποκλεισμός 7 ρωσικών τραπεζών από το διεθνές σύστημα τραπεζικών εντολών SWIFT από 12.03.2022 (Bank Rossiya, Bank Otkritie, Promsvyazbank, Novikombank, Sovcombank, VTB Bank, VEB) (σε συντονισμό με ΗΠΑ).
◦Απαγόρευση της αξιολόγησης της Ρωσίας και των ρωσικών εταιρειών από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της ΕΕ και η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης σε Ρώσους πελάτες, με αποτέλεσμα να χάσουν ακόμη περαιτέρω την πρόσβασή τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ.

2.Τομέας μεταφορών: Απαγόρευση εξαγωγών που καλύπτει αγαθά και τεχνολογία στην αεροπορική και διαστημική βιομηχανία, καθώς και απαγόρευση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και αντασφάλισης και συντήρησης που σχετίζονται με αυτά τα αγαθά και την τεχνολογία. Κλείσιμο εναερίου χώρου κ-μ για ρωσικά αεροσκάφη. Περιορισμός στις εξαγωγές τεχνολογίας θαλάσσιας πλοήγησης και ραδιοεπικοινωνιών, προσθήκη Russian Maritime Register of Shipping στον κατάλογο των κρατικών επιχειρήσεων που υπόκεινται σε περιορισμούς χρηματοδότησης, υποχρέωση προηγούμενης ανταλλαγής πληροφοριών για εξαγωγές εξοπλισμού ασφάλειας στη θάλασσα.
3.Τομέας ενέργειας: Απαγόρευση πώλησης, προμήθειας, μεταφοράς ή εξαγωγής στη Ρωσία συγκεκριμένων αγαθών και τεχνολογιών για τη διύλιση πετρελαίου. Περιορισμοί στην παροχή σχετικών υπηρεσιών. Απαγόρευση νέων επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, καθώς και θέσπιση ολοκληρωμένου περιορισμού των εξαγωγών σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υπηρεσίες για την ενεργειακή βιομηχανία.
4.Αγαθά διττής χρήσης: Επέκταση εύρους ελεγχόμενων αγαθών, ώστε να περιλαμβάνονται πλέον ηλεκτρονικά αγαθά, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας πληροφοριών, θαλάσσιας χρήσης, κ.ά. και ενίσχυση αυστηρότητας ελέγχων (σε συντονισμό με ΗΠΑ).
5.Εμπόριο: Απαγόρευση εισαγωγών από την ΕΕ για τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα (τελικά προϊόντα) που υπόκεινται επί του παρόντος στα μέτρα διασφάλισης της ΕΕ, με τα χαμένα έσοδα από τις εξαγωγές για τη Ρωσία να ανέρχονται σε ύψος περίπου 3,3 δισ. ευρώ. Αυξημένες ποσοστώσεις εισαγωγών θα διανεμηθούν σε άλλες τρίτες χώρες για αντιστάθμιση. Απαγόρευση εξαγωγών από την ΕΕ προς τη Ρωσίας ειδών πολυτελείας (π.χ. πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα κ.λπ.).

III. Λοιπές κυρώσεις:

1.Απαγόρευση μετάδοσης ρωσικών ειδησεογραφικών πρακτορείων: Απαγορεύεται η μετάδοση του Russia Today και του Sputnik εντός ΕΕ λόγω της εκστρατείας παραπληροφόρησης.
2.Κυρώσεις σε αποσχισθείσες περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ: καθολική απαγόρευση συναλλαγών στους τομείς του εμπορίου, της ακίνητης περιουσίας, των επενδύσεων, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και του τουρισμού.
3.Πολιτική έκδοσης θεωρήσεων εισόδου: Αναστολή ελεύθερης (χωρίς θεώρηση) εισόδου για τα ρωσικά διπλωματικά διαβατήρια και των διευκολύνσεων για τα υπηρεσιακά διαβατήρια. Άρση ευνοϊκών όρων για χορήγηση θεωρήσεων σε Ρώσους πολίτες ορισμένων κατηγοριών (μέλη επίσημων αποστολών, επιχειρηματίες, μέλη κυβέρνησης και κοινοβουλίου, μέλη Συνταγματικού Δικαστηρίου και Αρείου Πάγου).
4.Πάγωμα διμερών επαφών και ανταλλαγών σε πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών και fora (π.χ. ΠΟΕ).
5.Αναστολή εφαρμογής από την ΕΕ της ρήτρας του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους (Most Favoured Nation) για τη Ρωσία στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Κυρώσεις σε βάρος Λευκορωσίας
•Επέκταση απαγόρευσης εξαγωγής αγαθών διττής χρήσης και απαγόρευση εμπορίας προϊόντων καπνού, ανθρακικού καλίου, ξύλου, τσιμέντου, σιδήρου, χάλυβα, καουτσούκ και ορυκτών προϊόντων.
•Αποσύνδεση τριών λευκορωσικών τραπεζών από το SWIFT (Belagroprombank, Bank Dabrabyt και Τράπεζα Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας), καθώς και των λευκορωσικών θυγατρικών τους.
•Απαγόρευση συναλλαγών με την Κεντρική Τράπεζα της Λευκορωσίας που σχετίζονται με τη διαχείριση αποθεματικών ή περιουσιακών στοιχείων και την παροχή δημόσιας χρηματοδότησης για το εμπόριο και τις επενδύσεις στη Λευκορωσία.
•Απαγόρευση εισαγωγής στο χρηματιστήριο και παροχής υπηρεσιών σε σχέση με μετοχές κρατικών φορέων της Λευκορωσίας σε τόπους διαπραγμάτευσης της ΕΕ από τις 12 Απριλίου 2022.
•Περιορισμός χρηματοοικονομικών εισροών από Λευκορωσία, απαγορεύοντας την τήρηση λογαριασμών Λευκορώσων πελατών από τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων της ΕΕ, καθώς και την πώληση τίτλων σε ευρώ σε Λευκορώσους πελάτες.
•Απαγόρευση παροχής τραπεζογραμματίων σε ευρώ στη Λευκορωσία.
•Αναστολή διαδικασίας ένταξης στον ΠΟΕ.

B. Ρωσικά αντίμετρα
1.Έκδοση καταλόγου κρατών που ασκούν μη φιλικές ενέργειες προς τη ΡΟ (Απόφαση Κυβέρνησης ΡΟ 430/05.03.2022). Περιλαμβάνονται κ-μ Ε.Ε.
2.Περιορισμός στη λήψη δανείων σε ρούβλια και στις συναλλαγές που συνεπάγονται τη δημιουργία δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε τίτλους και σε ακίνητα για ξένα πρόσωπα που συνδέονται με ξένα κράτη, τα οποία προβαίνουν σε μη φιλικές πράξεις εναντίον ρωσικών φυσικών και νομικών προσώπων (Διάταγμα Ρ/Προέδρου 81/01.03.2022).
3.Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων πληρωμών Ρώσων πολιτών και ρωσικών επιχειρήσεων έναντι ανωτέρω χωρών σε ρούβλια. Όλες οι συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα από τις μη φιλικές χώρες θα υπόκεινται σε έγκριση της κυβερνητικής Επιτροπής για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων.
4.Εισαγωγή ορίου 5.000 δολαρίων ΗΠΑ/μήνα για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό από ξένα φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το εξωτερικό.
5.Απαγόρευση εξαγωγών από την Ρωσία ιατρικών συσκευών, οι οποίες εισήχθησαν από χώρες που επέβαλαν κυρώσεις και οι οποίες βρίσκονται στις αποθήκες των εισαγωγέων ή σε στάδιο εκτελωνισμού (κυβερνητικό διάταγμα 302/06.03.2022).
6.Σύσταση ρωσικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προς ρωσικές αεροπορικές εταιρείες που διαθέτουν μισθωμένα με leasing αεροπλάνα να αναστείλουν προσωρινά τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από τη Ρωσία προς το εξωτερικό (από 06.03.2022) και από το εξωτερικό προς τη Ρωσία (από 08.03.2022).
7.Επιβολή ειδικών οικονομικών μέτρων στην ξένη οικονομική δραστηριότητα (Διάταγμα Ρ/Προέδρου 100/08.03.2022). Απαγόρευση και περιορισμός εξαγωγής από τη Ρωσία προϊόντων που είχαν εισαχθεί στη χώρα, όπως τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, ιατρικός εξοπλισμός, οχήματα, αγροτικά μηχανήματα, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (Απόφαση 311/09.03.2022). Απαγόρευση εξαγωγής ορισμένων τύπων ξυλείας (Απόφαση 313/09.03.2022).
8.Απαγόρευση εξαγωγής λευκής ζάχαρης και ακατέργαστης ζάχαρης εκτός της επικράτειας της ΡΟ (Διάταγμα 361/14.03.2022).
9.Περιορισμός εξαγωγών σιτηρών από τη ΡΟ προς τρίτες χώρες σε ποσόστωση 11 εκ. τόνων (8 εκ. τόνοι για σιτάρι/σμιγάδι και 3 εκ. τόνοι για σίκαλη) για την περίοδο 15.02-30.06.2022. Επιβολή απαγόρευσης εξαγωγής σιτηρών προς χώρες Ευρασιατικής Ένωσης (σιτάρι, σμιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, αραβόσιτος) έως 30.06.2022 (Διάταγμα 362/14.03.2022).
10.Ανησυχία για ενδεχόμενο εθνικοποιήσεων ξένων εταιρειών σε περίπτωση αναστολής δραστηριότητα σε ΡΟ (νομοσχέδιο περί εξωτερικής διαχείρισης).
11.Προτροπή Ρωσικού Οργανισμού Τουρισμού προς τουριστικά πρακτορεία, tour operators και Ρώσους πολίτες να μην συμπεριλαμβάνουν τουριστικούς προορισμούς χωρών που έχουν επιβάλει κυρώσεις σε ΡΟ.

Γ. Πληροφοριακοί σύνδεσμοι και στοιχεία επαφής

Για όλα τα θέματα που αφορούν στην πρακτική υλοποίηση των κυρώσεων, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να συμβουλεύονται τον σχετικό Οδηγό Συχνών Ερωτήσεων που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/info/files/220316-faqs-export-related-restrictions-russia_en

Ι. Κανονιστικό πλαίσιο Ε.Ε.:

- Συνοπτικό και περιεκτικό σημείωμα Συμβουλίου Ε.Ε. για τις κυρώσεις: https://www.consilium.europa.eu/el/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/328 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, 25.2.2022 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/1 ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EL)

- Council Regulation (EU) 2022/263, of 23 February 2022, concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0263&from=EN)

- Κείμενα λοιπών Κανονισμών Συμβουλίου Ε.Ε. για κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0396&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0397&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0398&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0399&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0427&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0429&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0430&from=EN

- Κείμενο Κανονισμού Συμβουλίου Ε.Ε. για κυρώσεις σε βάρος της Λευκορωσίας:

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/355 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0355&from=EL)

ΙΙ. Στοιχεία επαφών:

Στο ΥΠΕΞ, όσον αφορά τα θέματα οριζόντιου συντονισμού του οικονομικού σκέλους των κυρώσεων της Ε.Ε. κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας, σημείο επαφής έχει οριστεί η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, αρμόδιο στέλεχος κ. Παντελής Γκάσιος, Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄, e-mails: pgassios@mfa.gr, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ.: 210-368 4269).

Αρμόδιες όσον αφορά τομεακές λεπτομέρειες και επιπτώσεις της οικονομικής πτυχής των κυρώσεων είναι οι ακόλουθες Διευθύνσεις του Υπουργείου:

- Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ KAI ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,

- Β4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΡΩΣΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΧΩΡΕΣ ΚΑΥΚΑΣΟΥ KAI ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΣΕΠ, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- Β6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..