Το Γραφείο Οικοομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Τζέντα μάς ενημερώνει για το οικονομικό προφίλ της Σαουδικής Αραβίας.

Για να δείτε τα σχετικά στοιχεία παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Επίσης θεωρείται πιθανή η προσέλκυση ιατρικού και ιαματικού τουρισμού από τη Σαουδική Αραβία στην Ελλάδα.

Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο και τις χρήσιμες ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπει, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη  Τζάντα

          Διαδικτυακή Πύλη του ΥΠΕΞ Agora