Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Ερμπίλ μάς ενημερώνει για τη σύνταξη Επιχειρηματικού Οδηγού για τις ελληνικές επιχειρήσεις στο Ιράκ.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τον Επιχειρηματικό Οδηγό παρακαλούμε πατήστε εδώ