Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Ερμπίλ μάς ενημερώνει για την ιστοσελίδα στην οποία ανακοινώνονται Διεθνείς Διαγωνισμοί στο Ιράκ:

 

Tenders in Iraq could be found in the website here: https://irak.ahk.de/en/services/tenders