Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη μάς ενημερώνει για τον περιορισμό στις εξαγωγές συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων προς την Τόυρκία, ο οποίος θα ισχύσει έως τις 31/12/2022.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την ενημέρωση καθώς και τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται ο περιορισμός παρακαλούμε πατήστε εδώ.