Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της Ελλάδας στο Πεκίνο  μάς ενημερώνει για τις προδιαγραφές / πιστοποίηση των προϊόντων vegetarian, vegan και plant-based στην Κίνα. Η ενημέρωση βασίσθηκε σε συναφές άρθρο στον δικτυακό τόπο της κινεζικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών συμβούλου "Dezan Shira & Associates".

Επιπλέον του ενημερωτικού σημειώματος επισυνάπτεται σχετικός σύνδεσμος.