Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Κάϊρο μάς ενημερώνει για την παράταση μη υποχρέωσης πιστοποίησης Halal για όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με νεότερη πληροφόρηση από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ, η Αίγυπτος στις 4 Απριλίου 2022 κοινοποίησε στον ΠΟΕ την παράταση της χρονικής περιόδου κατά την οποία επιτρέπεται η είσοδος στην Αίγυπτο προϊόντων γάλακτος και όλων των γαλακτοκομικών προϊόντων χωρίς την απαίτηση πιστοποιητικού Halal. Η παράταση θα ισχύσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.