Το Υπουργείο Εξωτερικών μάς ενημερώνει για την Απαγόρευση εισαγωγής κατεργασμένου και ημικατεργασμένου μαρμάρου στην Αλγερία.