Συμβουλές

Ηνωμένο Βασίλειο: Προοπτικές Εισόδου Ελληνικών Τρφίμων και Ποτών στην αγορά του Η.Β. μετά το BREXIT / Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Λονδίνο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για τις προοπτικές εισόδου των ελληνικών τροφίμων και ποτών στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσιάσθηκε σε μορφή powerpoint, σε ειδική εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2020 από την διαδικτυακά διοργανωθείσα έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών «Food Market Show 2021 Edition» που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης της ελληνικής εξαγωγικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Αναλύει τις εν θέματι προοπτικές και παρουσιάζει τις αλλαγές που επήλθαν από την έλευση της πανδημίας. Παρέχει χρήσιμες συμβουλές προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες εξάγουν ή επιθυμούν να εξάγουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τρόφιμα και ποτά.

Για να δείτε την παρουσίαση παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Ετήσια Έκθεση για την Ισπανία / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Μαδρίτη

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μαδρίτη μάς ενημερώνει για την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου για την Ισπανία.

Για να διαβάσετε την Έκθεση παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Η Αγορά Τυροκομικών στη Γερμανία / Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Βερολίνο

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βερολίνο μάς ενημερώνει για την αγορά τυροκομικών στη Γερμανία και για τις προοπτικές ελλνικών εξαγωγών των συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά της Γερμανίας.

Για να δείτε αναλυτικά τη σχετική πληροφόρηση, παρακαλούμε πατήστε εδώ.  

Γερμανία: Ο Κλάδος Τροφίμων και Ποτών / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ντύσσελντορφ

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ μάς ενημερώνει για έρευνα αγοράς στον κλάδο Τροφίμων & Ποτών στη Γερμανία.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία και αποτελέσματα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Εξαπάτηση από "ολλανδικές' εταιρείες / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Χάγη

Εξαπάτηση από "ολλανδικές' εταιρείες

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου εφιστά την προσοχή στις επιχειρήσεις - μέλη του για περιπτώσεις εξαπάτησης ελληνικών εταιρειών μέσω διαδικτύου από "ολλανδικές" εταιρείες.

Παραθέτουμε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Χάγη, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας για περισσότερες πληροφορίες:

" Δια του παρόντος θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε, με την παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη σας, για περιπτώσεις εξαπάτησης εταιρειών οι οποίες έχουν περιέλθει σε γνώση του Γραφείου μας. Οι εν λόγω περιπτώσεις αφορούν στην εξαπάτηση ως προς την υποτιθέμενη πώληση κυρίως μηχανημάτων από ανύπαρκτες στην πραγματικότητα εταιρείες, οι οποίες παρουσιάζονται μέσω του διαδικτύου. Έχουν δε κοινά χαρακτηριστικά και στοιχεία, γεγονός που πιθανόν καταδεικνύει την εμπλοκή των ίδιων προσώπων σε αυτές.

Συγκεκριμένα, σε ιστοσελίδες του διαδικτύου εμφανίζονται διάφορες «ολλανδικές» εταιρείες, οι οποίες οικειοποιούνται τα δεδομένα καθ’ όλα νομίμων ολλανδικών εταιρειών, όπως διευθύνσεις ή ακόμη και στοιχεία της εγγραφής των τελευταίων στο Εμπορικό Επιμελητήριο της χώρας.

 

Πρόκειται για τις εταιρείες:

- 365 GLOBAL EQUIPMENT ( https://365-global-equipment.com)

- De BAU https://debaumachines.com/

- 248 International (μητρική εταιρεία: 248 International ltd Bulgaria – βλ. website http://248inter.com/)

- Stam Machinery (έχει οικειοποιηθεί μέρος της επωνυμίας της νόμιμης εταιρείας Stam Bouwmachines B.V. )

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως προκύπτει ανωτέρω, η επωνυμία των ανύπαρκτων εταιρειών είναι παραπλήσια με αυτή των νομίμων εταιρειών. Σε δύο μάλιστα περιπτώσεις οι εταιρείες – φαντάσματα χρησιμοποίησαν ως διεύθυνση των υποτιθέμενων αποθηκών τους την ίδια, πραγματική διεύθυνση αποθήκης μίας νόμιμης εταιρείας που αγνοούσε το γεγονός. Πρόκειται για αποθήκη στην διεύθυνση Lindeboomseweg 15 B, 3828 NG Hoogland.

Η ανωτέρω χρήση του ίδιου στοιχείου (διεύθυνση αποθήκης) από δύο φαινομενικά διαφορετικές περιπτώσεις «εταιρειών», καθώς και κάποιοι αριθμοί τηλεφώνου τους οι οποίοι συμπίπτουν πλην των τελευταίων στοιχείων (ξεκινούν από 337-44-00- σε δύο περιπτώσεις) μαρτυρούν τη διασύνδεση των περιπτώσεων αυτών. Υπάρχει δε μία (φαινομενική) γεωγραφική συγκέντρωσή τους καθώς οι ανύπαρκτες εταιρείες, με βάση τις υποτιθέμενες διευθύνσεις τους, βρίσκονται στην περιοχή της Ουτρέχτης (Amersfoort) και της βόρειας Ολλανδίας.

Το Γραφείο μας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες ολλανδικές Αρχές, ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες, για να αναληφθεί δράση από μέρους τους απαιτείται υποβολή καταγγελίας από τον παθόντα. Ως εκ τούτου, συνιστούμε στις ελληνικές εταιρείες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικές στη συνεργασία τους με «ολλανδικές» εταιρείες του διαδικτύου, όσο αληθοφανή και αν παρουσιάζονται τα στοιχεία τους. Στο Γραφείο μας έχουν αναφερθεί ήδη τέσσερις περιπτώσεις εντός ενός μηνός.

Συνιστούμε επίσης στις ελληνικές εταιρείες να επικοινωνήσουν με το Γραφείο μας πριν προχωρήσουν σε σχετική συνεργασία, προκειμένου, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, να ελέγξουμε κατά πόσο υφίσταται νομικά η εταιρεία του δυνητικού συνεργάτη τους. Τέλος, για την εξακρίβωση της ύπαρξης μίας εταιρείας, βοηθά η γνώση του αριθμού εγγραφής στους (KvK) στο ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Kamer van Koophandel - KvK) και ως εκ τούτου οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να το ζητούν από τις ολλανδικές εταιρείες με τις οποίες σκοπεύουν να έλθουν σε συνεργασία.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταχώριση μίας επιχείρησης στο μητρώο ενός Επιμελητηρίου και η ύπαρξη στοιχείων επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) δεν αποτελούν εγγύηση φερεγγυότητας, ούτε εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη συνεργασία μαζί της. Τόσο οι εισαγωγές, όσο και οι εξαγωγές διασφαλίζονται μόνον με την ακριβή περιγραφή των όρων συναλλαγής (τιμή, ποσότητα, ημερομηνία αποστολής, δαπάνες μεταφοράς, τρόπος εξόφλησης, διεκπεραίωση ελαττωματικών προϊόντων) και με την έκδοση τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης (letter of credit), που στην περίπτωση των εξαγωγών πρέπει να είναι ανέκκλητος ενέγγυα πίστωση (irrevocable letter of credit). Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος συναλλαγής εμπεριέχει σοβαρό κίνδυνο και γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Ιδιαίτερα, στις εισαγωγές πρέπει να αποφεύγονται οι προκαταβολές, ενώ, στις εξαγωγές πρέπει να γίνονται δεκτές μόνον για το σύνολο της συναλλαγής μετά την εμφάνισή τους στον τραπεζικό σας λογαριασμό (και όχι με το αποδεικτικό κατάθεσης). Σε περίπτωση, που αποφασίσετε τη διενέργεια της συναλλαγής με κάποιον διαφορετικό τρόπο, προτείνεται, όπως ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ασφαλίζοντας τη συναλλαγή (ασφάλιση εισαγωγών / εξαγωγών)."

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
Amaliastraat 1, 2514 JC Den Haag
Τηλ. +31 (0) 70 3561199
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ρωσία: Διοργάνωση web seminar για την τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων σε ρωσική ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Μόσχα

Διοργάνωση web seminar για τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων σε ρωσική ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου


 Το Γραφείο Οκονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μόσχα μάς ενημερώνει ότι δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσική Ομοσπονδία το Γραφείο Ο.Ε.Υ. σε συνεργασία με την εταιρεία «City Nature», τεχνικό σύμβουλο μιας από τις μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου (https://www.ozon.ru/highlight/22619/) σχεδιάζει την πραγματοποίηση διαδικτυακών παρουσιάσεων (web seminars) με σκοπό την ενημέρωση ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους.

Συγκεκριμένα, η πύλη ηλεκτρονικού εμπορίου «OZON GLOBAL» έχει δημιουργηθεί από την https://www.ozon.ru με σκοπό να προσφέρει στο Ρώσο καταναλωτή, πρόσβαση σε ξένα προϊόντα που δεν κυκλοφορούν απαραίτητα στη ρωσική αγορά.

 Έτσι,
α) ξένες επιχειρήσεις μπορούν να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στην «OZON GLOBAL», χωρίς αυτά να έχουν συμμορφωθεί στις απαιτήσεις σήμανσης της ρωσικής νομοθεσίας ή και της αντίστοιχης της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EAC). Τα προϊόντα όμως απευθύνονται μόνον στη ρωσική καταναλωτική αγορά και δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στον κατάλογο των περιορισμών πωλήσεων. Σημειώστε ότι για ορισμένες υποκατηγορίες χρειάζεται αναλυτικότερη διευκρίνιση σχετικά με το εύρος της απαγόρευσης, όπως σε ορισμένες κατηγορίες απομιμήσεων κοσμημάτων.


β) ο Ρώσος καταναλωτής μπορεί να αγοράσει αυτά τα προϊόντα για προσωπική χρήση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία μπορεί να αγοράσει αδασμολόγητα και χωρίς καταβολή ΦΠΑ, προϊόντα αξίας μέχρι 200 Ευρώ και βάρους μέχρι 31 κιλά. Η τυχόν υπερβάλλουσα αξία της παραγγελίας φορολογείται με ενιαίο συντελεστή 15%.


Μέσω των Web Seminars η εταιρεία «City Nature» προτίθεται να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες την αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, καθώς και τις συναφείς υπηρεσίες που προσφέρει προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αφορούν:
α) στην εγγραφή της Εταιρείας και του Προϊόντος στην ozon.ru,
β) στη μηνιαία maintenance και τεχνική υποστήριξη,
γ) στη συστηματική προσωποποιημένη επικοινωνία και εκπαίδευση,
δ) στην υποστήριξη μάρκετινγκ και ε) στην υποστήριξη σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας.
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής τότε αυτά τα διαδικτυακά σεμινάρια θα γίνουν με τις παρουσιάσεις να έχουν κλαδική στόχευση.


Παρατίθενταιε τέλος, συνοπτικά στοιχεία περί ηλεκεμπορίου (e-commerce) στη Ρωσία:

Συνολικά, είναι η 5η αγορά διεθνώς ως προς την αγοραστική δύναμη, το 75% του πληθυσμού χρησιμοποιεί smartphones, 113 εκ. κάτοικοι είναι συνδεδεμένοι στο internet και ο όγκος συναλλαγών ανήλθε, το 2020, σε $40 δις (διπλασιάστηκε σε σχέση με το 2018).
Mε ορίζοντα δε το έτος 2024, οι πωλήσεις αναμένεται να υπερβούν τα $110 δις (ήτοι περίπου 10% του ΑΕΠ).


Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν, παρακαλούνται όπως αποστείλουν στο email του Γραφείου Ο.Ε.Υ. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) τη σχετική φόρμα.

Για να δείτε τη φόρμα παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη λίστα των απαγορευμένων προϊόντων παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Ουκρανία: Τρίτη η Ελλάδα στις εξαγωγές φρούτων

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Κίεβο μάς ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Κρατική Τελωνειακή Υπηρεσία της Ουκρανίας, η συνολική αξία των φρούτων και ξηρών καρπών που εισήγαγε η χώρα έφτασε στα 795 εκ. $, αυξημένη κατά 18% σε σχέση με το 2019. Η Ελλάδα ήταν η τρίτη προμηθεύτρια χώρα της Ουκρανίας, με μερίδιο στη σχετική κατηγορία της τάξης του 6,2%. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Τουρκία (28,8%) και στην δεύτερη το Εκουαδόρ (Ισημερινός – 12,9%). Πίσω από τη χώρα μας ακολουθούν οι Κόστα Ρίκα (5,8%), η Ισπανία (5,4%) και η Αίγυπτος (5%).

Τα εσπεριδοειδή (προερχόμενα κατά κύριο λόγο, τουλάχιστον 50%, από την Τουρκία) και οι μπανάνες (80% από τη Λατινική Αμερική) διατήρησαν ακόμη μία χρονιά τη μερίδα του λέοντος στις εισαγωγές φρούτων, καθώς αντιστοιχούν στο 60% της συνολικής αξίας αυτών. Η ζήτησή τους αυξήθηκε ιδιαίτερα κατά τη περσινή χρονιά, καθώς προτιμήθηκαν από τους καταναλωτές εξαιτίας της αλλαγής των συνηθειών τους λόγω της πανδημίας : λιγότερες επισκέψεις σε καταστήματα τροφίμων και στροφή σε είδη με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο ράφι (εκτός ψυγείου).

Τέλος, η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες των Ουκρανών και η υιοθέτηση ενός νέου, πιο υγιεινού τρόπου ζωής, συνετέλεσε επίσης στην αύξηση της ζήτησης για φρούτα, όχι μόνο για είδη που καλλιεργούνται στη χώρα (για παράδειγμα τα μήλα, των οποίων η τιμή, την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου 2020, εξαπλασιάστηκε σε σχέση με το 2019, φθάνοντας κατ’ ελάχιστο το 1,5 ευρώ / κιλό), αλλά και για εξωτικά φρούτα, όπως ο ανανάς, το αβοκάντο, το μάνγκο, οι καρύδες κλπ., τα οποία ήταν σχεδόν απίθανο να βρει κανείς στις αγορές της χώρας, τουλάχιστον μέχρι πριν 5-7 χρόνια.

Ηνωμένο Βασίλειο: Η Αγορά Κατεψυγμένων Τροφίμων / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Λονδίνο

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελάδας στο Λονδίνο μάς ενμερώνει αναλυτικά για την αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται χρήσιμες πληροροφίες σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τις προοπτικές εξαγωγής των ελληνικών προϊόντων στο Η.Β.

Για να διαβάσετε τις σχετικές πληροφορίες και να δείτε τους πίνακεςκαι τα γραφήματα,παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Η Αγορά Μελιού στη Γερμανία / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Βερολίνο

Το Γραφείο Οικονομικών & ΕΜπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βερλίνο μάς ενμερώνει με σχετικό σμείωμα για την αγορά μελιού στη Γερμανία.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τα στοιχεία που αναφέροναι στο ενημερωτικό σημείωμα, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Βουλγαρία: Προκηρύξεις Κρατικών Διαγωνισμών - Τεύχος Απριλίου 2021 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Σόφια

To Γραφείο Οικονομικών και Εμποριών Υποθέσεων της Ελάδας στη Σόφια μάς αποστέλλει πίνακα με τις Προκηρύξεις Κρατικών Διαγωνισμών στη Βουλγαρία για τον Απρίλιο 2021.

Για να δείτε αναλυτικά τον πίνακα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Επισημαίνεται ότι  οι σχετικοί πίνακες καλό είναι να διαβιβάζονται αυτούσιοι, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μην χάνουν τις προθεσμίες αναζητώντας πληροφορίες, που αναφέρονται σ’ αυτούς. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες.

Μεγάλη Βρετανία: Συμπληρωματικές πληροφορίες για διαδικασίες εισαγωγής προίόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα φυτοϋγειονομικά και υγειονομικά πιστοποιητικά και τις διαδικασίες εισαγωγής στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης

Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική ενημέρωση παρακαλούμε πατήστε εδώ.