Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στα  Τίρανα ενημερώνει για την Ετήσια Έκθεση για την Αλβανία (έτος 2022).