Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεωιν της Ελλάδας στη Λάρνακα μάς ενημερώνει για την αγορά κρασιού στην Κϋπρο το 2020. Στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα αναφέρονται στοιχεία για την παραγωγή κρασιού στην Κύπρο, τους προμηθευτές της χώρας από το εξωτερικό και τα μερίδια γοράς κάθε χώρας στην τοπική αγορά καθώς και τις τάσεις που σημειώνονται.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τις πληροφορίες, παρακαλούμε πατήστε εδώ