Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στις Βρυξέλλες μάς αποστέλλει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020 για το Βέλγιο.

Σε αυτήν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για την οικονομία του Βελγίου, το Διμερές Εμπόριο Βελγίου - Ελλάδας, τον απολογοσμό των δράσεων οικονομικής διπλωματίας και τέλος αναφέρονται τα συμπετάσματα / προτάσεις του Γραφείου για τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την Έκθεση, παρακαλούμε πατήστε εδω