Το Γραφείο  Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς αποστέλλει πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα για τη διάθεση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου προϊόντων για τα οποία προηγουμένως απαιτούνταν σήμανση CE (αρχείο UKCA) και ακόμα σχετικά ενημερωτικά έντυπα της βρετανικής κυβέρνησης:

- UKCA Step By Step Guide International
- UKNI Step By Step Guide International
- UKCA one pager international
- UKNI one page explainer international
- New Product Markings & Conformity FAQs international

Για να διαβάσετε αναλυτικά αυτές τις πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα και να δείτε τους υπερδυνδέσμους που θα σας οδηγήσουν σε εκτενέστερη πληροφόρηση στην αγγλική γλώσσα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.