Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Χάγη μάς αποστέλλει έρευνα αγοράς για την ανθοκομία στην Ολλανδία. Η έρυνα αγοράς περιλαμβάνει πληροφορίες για την παραγωγή, τα κανάλια διανομής, το διμερές εμπόριο Ολλανδίας - Ελλάδας, σχετικές οργανώσεις και ενώσεις στον κλάδο της ανθοκομίας κ.α.

Για να διαβάσετε τη σχετική έρευνα αγοράς παρακαλούμε πατήστε εδώ.