Το Γραφείο Οικοωομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον μάς αποστέλλει αναλυτικό επιχειρηματικό οδηγό για τις Η.Π..Α. με ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία για όσους ενδιαφέρονται να εξάγουν προϊόντα ή να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της συγκεκριμένης χώρας.

Για να διαβάσετε αναλυτικά το κείμενο, παρακαλούμε πατήστε εδώ