Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορκών Υποθέσεων της Ελλάδας στον Αγ. Παύλο της Βραζιλίας μάς ενημερώνει για τον νέο κανονισμό σχετικά με τη διατροφική επισήμανση συσκευασμένων τροφίμων και πώς αυτός θα επηρεάσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

“Η Anvisa εγκρίνει νέο κανονισμό για τη διατροφική επισήμανση συσκευασμένων τροφίμων”


Η βραζιλιάνικη Εθνική Αρχή Υγειονομικής Εποπτείας της Βραζιλίας (ANVISA) υιοθέτησε ομόφωνα την Τετάρτη 7 Oκτωβρίου 2020, τους νέους κανονισμούς σχετικά με τη διατροφική επισήμανση των συσκευασμένων τροφίμων (απόφαση RDC nº 429/2020 & οδηγία nº 75). Τα σχετικά μέτρα βελτιώνουν τη σαφήνεια και την ευκρίνεια των θρεπτικών πληροφοριών στην ετικέτα τροφίμων, στοχεύοντας να βοηθήσει τους καταναλωτές να πραγματοποιούν πιο συνειδητές επιλογές σε αγορές τροφίμων.
Διά της νέας νομοθεσίας, οι καταναλωτές θα είναι ευκολότερο να συγκρίνουν τα τρόφιμα και κατά συνέπεια να αποφασίζουν τι θα ήταν καλύτερο για την υγεία τους να καταναλώσουν. Επιπλέον επιδίωξη είναι να μειωθούν οι καταστάσεις που δημιουργούν παρερμηνεύσεις σχετικά με τη διατροφική σύνθεση.

 

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.