Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ μάς ενημερώνει σχετικά με την Επανεξέταση του δασμού antudumping που επιβάλλει η Ν. Ζηλανδία στις εισαγωγές  

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων Καινοτομίας και Απασχόλησης της Νέας Ζηλανδίας έχει εκκινήσει διαδικασία επανεξέτασης τους δασμού αντιντάμπινγκ τον οποίο επιβάλλει η χώρα στις εισαγωγές κονσερβοποιημένων ροδάκινων από την Ελλάδα. Στην παρούσα φάση, οι αρμόδιες νεοζηλανδικές υπηρεσίες συγκεντρώνουν πληροφορίες από τα εμπλεκόμενα μέρη (Νεοζηλανδοί παραγωγοί, Νεοζηλανδοί εισαγωγείς, Έλληνες εξαγωγείς κλπ).
Το Υπουργείο Επιχειρήσεων Καινοτομίας και Απασχόλησης της Νέας Ζηλανδίας προβλέπεται να δημοσιεύσει Ενδιάμεση Έκθεση σχετικά με την σκοπιμότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας επιβολής δασμού αντιντάμπινγκ στις εξαγωγές κονσερβοποιημένων ροδάκινων από την Ελλάδα στην Νέα Ζηλανδία έως τις 11 Δεκεμβρίου τ.ε.

Η επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ στις εξαγωγές κονσερβοποιημένων ροδάκινων από την Ελλάδα στην Νέα Ζηλανδία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1998 κατόπιν αιτήματος της νεοζηλανδικής επιχείρησης Heinz Wattie’s Ltd (HWL), η οποία είναι θυγατρική της πολυεθνικής Kraft Heinz και μοναδικός τοπικός παραγωγός κονσερβοποιημένων ροδάκινων στην Νέα Ζηλανδία.

Για να διαβάσετε την πλήρη ενημέρωση, παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ

          Διαιδικτυακή Πύλη Agora του ΥΠΕΞ