Το Γραφείο Οικονομικών & Εμποεικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Σύδενϋ μάς ενημερώνει για τον Επιχειρηματικό οδηγό για την Αυστραλία ο οποίος περιέχει χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της Αυστραλίας

Για να διαβάσετε αναλυτικά τον Οδηγό παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Σύδνεϋ

          Διαδικτυακή Πύλη του ΥΠΕΞ Agora