Το Γραφείο ΟΙκονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο Σύδνεϋ έχει συντάξει Επιχειρηματικό Οδηγό για την Αυστραλία.

Στον Οδηγό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν γενικά στοιχεία, πληροφορίες για το επιχειρηματικό περιβάλλον, τη φορολογία και τη δασμολόγηση, το επενδυτικό περιβάλλον, τους διαγωνισμούς και χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Επιχειρηματικού Οδηγού παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για να δείτε λίστα με χρήσιμες διευθύνσεις στην Αυστραλία παρακαλούμε πατήστε εδώ.