Εν όψει της διαπργαμάτευσης της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας, η οποία προβλέπεται ότι θα περιλαμβάνει ειδικές ρήτρες για την προστασία των ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδείξεων, το Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ πραγματοποίησε έρευνα στην τοπική αγορά, καθώς και στο μητρώο της αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Αυστραλίας, προκειμένου να καταγράψει την παρουσία μη ελληνικών προϊόντων τα οποία κάνουν χρήση των ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων Ούζο, Τσίπουρο και Τσικουδιά στην Αυστραλία, καθώς και το τρέχον νομικό καθεστώς αυτών των προϊόντων.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική έκθεση του Γραφείου Ο.Ε.Υ. στο Σύδνεϋ παρακαλούμε πατήστε εδώ.