Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Σύδνεϋ μάς ενημερώνει ότι

"τις 23 Φεβρουαρίου τ.ε. ξεκίνησε ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Ελλάδας και της Αυστραλίας για την σύναψη διμερούς Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, ο οποίος προβλέπεται να ολοκληρωθεί την 1η Μαρτίου τ.ε.

Η Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας θα προσφέρει ακόμη ευνοϊκότερες συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών. Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς, κατά την τελευταία πενταετία, η εμπορική και η επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών διανύει περίοδο άνθησης"

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.