Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών μάς ενημερώνει για την πρόθεση επιχειρήσεων / εταιρειών στο εξωτερικό να συνεργαστούν με εισαγωγείς / εξαγωγείς στην Ελλάδα.

Για να δείτε την πλήρη λίστα των ενδιαφερομένων για συνεργασία, παρακαλούμε πατήστε εδώ.