Προκηρύξεις δημόσιων προμηθειών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για τις ιστοσελίδες στις οποίες αναρτώνται προκηρύξεις δημόσιων προμθειών σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Β. Ιρλανδία.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση:

Οι προκηρύξεις έργων των βρετανικών Υπουργείων και κρατικών φορέων που υπερβαίνουν τις 10.000 λίρες Αγγλίας, αναρτώνται στην εφαρμογή «Contracts Finder»: www.contractsfinder.service.gov.uk/Search.

Η υπηρεσία διατίθεται ελεύθερα, ενώ δωρεάν εγγραφή απαιτείται μόνο για επιπλέον λειτουργίες όπως η λήψη ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η αποθήκευση αναζητήσεων.

Η εφαρμογή διαθέτει την πλέον επικαιροποιημένη πληροφορία, παρέχοντας άμεση ενημέρωση για ευκαιρίες ανάληψης έργων και συμβάσεων προμηθειών, ακόμα και όταν αυτές βρίσκονται στο στάδιο της αρχικής σύλληψης. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δυναμική πληροφόρηση, την οποία επιπλέον δύνανται να παραμετροποιούν με βάση τα εξειδικευμένα πεδία της εμπειρίας τους.

Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία χρησιμοποιούν ξεχωριστές πύλες προμηθειών των τοπικών κρατικών φορέων, με χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα αντίστοιχα αυτών της εφαρμογής Contracts Finder.


 Σκωτία: www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/search_mainpage.aspx


 Ουαλία: www.sell2wales.gov.wales/Search/search_mainpage.aspx


 Βόρεια Ιρλανδία: https://e-sourcingni.bravosolution.co.uk/web/login.shtml και  https://etendersni.gov.uk/epps/home.do

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Λονδίνο 

          Agora του ΥΠΕΞ