Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Σόφια μάς ενημερώνει για προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία.

Ακολουθεί πίνακας / κατάσταση με όλες τις προκηρύξεις. Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Σόφια επισημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι για κάποιον διαγωνισμό θα αναζητήσουν το σχετικό τεύχος προκήρυξης από τον αρμόδιο φορέα που διεξάγει τον διαγωνισμό. Επίσης, σε κάθε περίπτωση αναγράφεται και η καταληκτική ημερομηνία.

 

Για να διαβάσετε αναλυτικά την κατάσταση με τις προκηρύξεις διαγωνισμών, παρακαλούμε πατήστε  εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Σόφια

          Πύλη Agora του ΥΠΕΞ