ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Σόφια μάς ενημερώνει για κρατικούς διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί στη Βουλγαρία για τον Ιούλιο 2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τον πίνακα με τους εν λόγω διαγωνισμούς πατώντας εδώ

Όπως επισημαίνει το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Σόφια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις σχετικές πληροφορίες για κάθε διαγωνσιμό στον πίνακα και εφόσον χρειαστούν περισσότερα στοιχεία μπορούν να πικοινωνήσουν με το εκάστοτε αρμόδιο φορέα / οργανισμό που διενεργεί τον διαγωνισμό.