Η παρακάτω Γερμανική  εταιρεία ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή με προμηθευτές μεσογειακών φυτών από την Ελλάδα με σκοπό την επιχειρηματική συνεργασία.

Herner Blumen Outlet Center

Kanalstrasse 50
Πόλη/Τ.Κ: Herne / 44628
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Website: https://www.herner-blumen-outlet-center.de/

 

Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη του ΥΠΕΞ Agora