Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Σόφια μάς ενημερώνει για τις προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία για τον Μά/ίο. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να διαβάζουν τους  σχετικούς πίνακες  αυτούσιους, προκειμένου να μην χάνουν τις προθεσμίες αναζητώντας πληροφορίες, που αναφέρονται σ’ αυτούς. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr.

Για να διβάσετε τον σχετικό πίνακα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες.