Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τιράνων ενημερώνει ότι: 

"Η Αλβανική Εταιρεία Ηλεκτρισμού KESH διενεργεί διαγωνισμό για την ανάδειξη εταιρείας αναδόχου για την κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκού σταθμού στο φράγμα Zadeja, που ανήκει στον υδροηλεκτρικό σταθμό Vau i Dejës.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι μέχρι Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023, ώρα 10:00.

Η επένδυση, για τον φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,25 MW, υπολογίζεται σε 7,6 εκατ. ευρώ κατ' ανώτατο όριο πλέον ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 41 μήνες, εκ των οποίων οι 17 μήνες αφορούν την υλοποίηση του έργου και οι 24 μήνες τη συντήρησή του.

Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο: https://www.app.gov.al/t%C3%AB-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-t%C3%AB-prokurimit-publik/arkiva-e-buletinit-t%C3%AB-prokurimit-publik-2023/ στο τεύχος (buletini) n. 51 από 5.6.2023 ή με την αναζήτηση του REF-71090-05-31-2023."