Το Γραφείο ΟΕΥ της Βηρυτού ενημερώνει για την Ετήσια Έκθεση αναφορικά με την οικονομία του Λιβάνου