Βάσει της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, η οποία υπεγράφη το 2001 και εφαρμόζεται από το 2004, εφαρμόζεται εκατέρωθεν δασμολογική απελευθέρωση. Στον παρακάτω σύνδεσμο περιέχονται πληροφορίες για τη Συμφωνία Σύνδεσης καθώς και βασικά στοιχεία για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Αιγύπτου και τις ισχύουσες διαδικασίες:

http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/eu_egypt/trade_relation/index_en.htm

Ειδικότερες πληροφορίες για τις ισχύουσες εισαγωγικές διαδικασίες και τους δασμούς που εφαρμόζονται στην Αίγυπτο, καθώς και στατιστικά στοιχεία εμπορίου, περιέχονται στη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

Επισυνάπτονται κατάλογοι εισαγωγέων/διανομέων μηχανημάτων στην Αίγυπτο