Πληροφορίες για προσφορές - ζητήσεις - επιχειρηματικές συνεργασίες από το εξωτερικό μας αποστέλλει το Εμπορικό Βιιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Για περισσότερες λεπτομέρειες, πατ'ηστε εδώ.