Επικαιροποιημένος κατάλογος Ιορδανών εξαγωγέων ανά τομέα δραστηριότητας


Kατάλογο ιορδανικών εξαγωγικών φορέων μάς κοινοποιεί η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικλων, ο οποίος και η Πρεσβεία μας στο Αμμάν.
Επισημαίνεται τόσο ο ρόλος της Ιορδανίας ως διαμετακομιστικού κέντρου, όσο και η σημαντική δικτύωση των ιορδανικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, με τις οποίες θα μπορούσε να διερευνηθεί εκ μέρους των αντίστοιχων ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων η προοπτική συνεργασιών και αντιπροσώπευσης τους στην αντίστοιχη περιοχή.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τον κατάλογο των εξαγωγικών φορέψν ανά δραστηριότητα, παρακαλούμε πατήστε εδώ